Apunts reunió Comitè de Salut IMEB 07/05/20

El tema de la reunió era validar aquest qüestionari que té per objecte poder oferir una eina de verificació del compliment de les mesures preventives disposades en l’annex del Decret d’Alcaldia del 24 d’abril de 2020, un cop dissenyats els plans de restabliment de serveis en els diferents àmbits d’aplicació. 
Aquest document el vam rebre per correu una estona abans de la reunió, fet que va impedir poder-lo revisar amb temps.
Des de CGT creiem que el motiu de la reunió era revisar l’esborrany del pla de restabliment que ens van enviar el dia abans.
Vam preparar una llista d’esmenes pel pla però a la reunió ens van informar que el pla ja estava tancat i que no es podien fer esmenes, que en tot cas podríem comentar-les al final de la reunió. 
El breu contingut de la reunió és fer un repàs del qüestionari, pel qual sorgeixen pocs dubtes.
En finalitzar el tema principal de la reunió vam plantejar les següents esmenes sobre el pla de restabliment (que no tindran en compte).
Esmenes plantejades per CGT pla de restabliment IMEB: 

1. Al pla es comenta que durant la primera setmana hi haurà 2 persones al centre atenent famílies, fet que creiem innecessari si es pot portar a terme telemàticament o si no és possible, amb cita prèvia. Únicament atendre i estar al centre amb cita prèvia. 
Resposta: S’ha d’atendre el telèfon i l’única manera és en el centre, no es pot fer desviaments de trucades. 

2. Matrícules de continuïtat telemàtiques i seria important poder desenvolupar un aplicatiu per fer les matrícules noves també de forma telemàtica. 

Resposta: la informació confidencial precisa de signatura presencial (famílies monoparentals, discapacitats, rentes…) només el 3% té signatura digital. 

3. Mampares: Instal·lades abans de començar l’activitat laboral. EPI’s: Proporcionar-les abans de començar l’activitat laboral.

Resposta: Es proporcionarà tot abans d’atendre famílies, es donaran instruccions de com col·locar la cartelleria, les cintes per mantenir els 2m, instruccions concretes per fer servir els EPI’s (guants, mascaretes…). 

4. Demanem servei de neteja simultani per quan les educadores estiguin treballant. 

Resposta: Les empreses de neteja no les gestiona l’Imeb, les gestiona el CEB, l’horari no el poden decidir però s’assegurarà higiene diària. 
5. Quin tipus de mascareta ens proveiran? DEMANEM PARTIDA DE MASCARETES FPP2, per situacions concretes (sortir de darrere de la mampara per ajudar a la família) com al CEB. 
Resposta: S’intentarà que siguin FPP2, al decret d’alcaldia especifica quin tipus de mascareta proveiran, en cas que no puguin ser FPP2 seran similars, és l’Ajuntament qui les proporciona. 
6. A la part del Correu físic i documents en paper diu “Si és necessari…han d’estar 72h en quarantena” Creiem que és més segur que Paqueteria, correu i documents han d’estar /72h en quarantena . 

Resposta: La paqueteria sí que ha d’estar en quarantena, però pel que fa als documents que aporten les famílies la recomanació és manipular-la amb guants, no es creu necessari que estigui en quarantena, cal el sentit comú en aquest cas, si es pensa que algun document hauria d’estar en quarantena pot estar.
7. Al pla no hi ha referència a la conciliació familiar , es podria afegir l’art. 10 del decret d’alcaldia. (24 d’abril) . 

Article 10. Mesures per al personal amb persones al seu càrrec afectades pel tancament de centres educatius o d’atenció a persones a càrrec

Els plans de restabliment dels serveis han de considerar mesures de flexibilitat per al personal inclòs en l’àmbit d’aplicació que tingui persones al seu càrrec i es vegin afectades pel tancament dels centres educatius o centres d’atenció a persones a càrrec, mentre es mantingui aquest tancament, tant per als casos de treball presencial com a distància i sense subjecció a la normativa vigent en matèria de jornada i horaris.

Resposta: El que hi ha al decret d’alcaldia no cal que aparegui al pla de restabliment, no farem res que contradigui al decret d’alcaldia, no podem republicar tot, el decret és la base, en el pla es desenvolupa el que no apareix al decret.

Hem repetit que hem trobat a faltar que es parli més concretament de conciliació familiar.

Preguntes que hem plantejat:
– Sabeu el dia que comencen les preinscripcions? 
Resposta: No, cal esperar al decret. 
– Quan ho comunicareu a les treballadores? 
Resposta: En quant ho sapiguem. Esperem notícies de la Generalitat. S’entén que el dia 11 no.
Els hi comuniquem que hi ha neguit per part de les treballadores i molta incertesa, esperàvem que no es comuniqui tard la informació com ha passat altres vegades.
– Vam enviar un correu a l’IMEB informant sobre els problemes que havien sorgit amb les empreses de neteja (feineres amb jornades partides, han d’agafar 4 vegades el transport públic, l’empresa no els hi va proporcionar EPI’s, les avisen a les 22h de la nit del dia abans…) 

Tot i que aquestes empreses depenen del CEB, és l’IMEB qui sap els problemes que hi ha i qui hauria de traspassar la informació al CEB. Es farà algun seguiment per controlar a aquestes empreses? Avui els hi han comunicat que no han de tornar fins nou avís.

Resposta: És el CEB el que gestiona les empreses de neteja, l’IMEB no fa seguiment dels contractes amb empreses que no són seves. Els horaris de les persones formen part de les seves condicions per tant dels seus drets així que no es pot canviar, el que és important és que puguin netejar l’escola.
També vam fer consulta al CEB, i això és el que ens han contestat: 
Respecte de la vostra petició, informar-vos que la posada en marxa de la neteja de centres, no és a conseqüència d’un restabliment de l’activitat, sinó que respon a les mesures de seguretat, davant el COVID-19, que s’estan prenent per al període de preinscripció escolar del curs 2020-2021.

Aquestes neteges es faran abans de la utilització dels espais i després de cada utilització dels mateixos. Òbviament es vetllarà perquè tot el personal, tant el de neteja, com també els treballadors i les treballadores que participin en la campanya, així com les famílies que acudeixin per a la preinscripció, compleixin les mesures de seguretat establertes per Sanitat.


La CGT hem tornat a comunicar-nos amb el CEB per a que controli que l’empresa compleix les normes de seguretat. De tota manera cal també que el personal de neteja reclami a les empreses ja sigui directament o a través del seu comité d’empresa, atès que nosaltres, com a secció sindical de l’Ajuntament, no les podem representar a les seves empreses. 

Altres qüestions idees que han sorgit a la reunió

– Estan a l’espera de que surti el decret del departament d’educació per donar informació més concreta (dates, informar al personal…) i enviar el pla de restabliment als centres.

Adjuntem documents oficials sobre preinscripció i matrícula
Adjuntem documentació imeb sobre preinscripció i matrícula