Qüestionari del CEB personal de risc

A la reunió del comité de prevenció de riscos, com us vam informar, ens van comunicar que enviarien un email als correus xtec i a les direccions amb un qüestionari per tal d’identificar les persones de risc. Aquestes persones no s’haurien d’incorporar en les primeres fases de retorn a les escoles i en concret a la propera opertura dels centres per la preinscripció i matrícula. 
En primer lloc denunciem la discriminació que patim el personal municipal del CEB atès que no existeix un sistema de comunicació fiable amb el CEB. Fa cinc anys que denunciem aquesta situació i sempre ens diuen que la intranet estava casi a punt, però mai arriba el dia. Ens plantejarem apelar a altres instàncies per trobar una solució. 
En segon lloc, entenem que la gestió de dades del qüestionari és confidencial i la gestionarà la metgesa del Consorci. Tot i que es fa des d’un formulari Google, que no seria l’eina més adeqüada per conservar la privadesa de dades segons el nostre parer en aquest cas que es demanen dades sensibles com el DNI. Ho hem comunicat al CEB. 
Per tant entenem que respondre al qüestionari és voluntari però és la manera d’identificar-se com a personal de risc i no ser cridat a reincorporar-se. 
Transcrivim aquí el missatge i el formulari que us hauria d’arribar al correu xtec i a través de les direccions dels centres. .

“Benvolgut/da,


En primer lloc, desitgem que tu i la teva família estigueu bé.

D’altra banda, informar-te que, quan les autoritats sanitàries així ho recomanin, es podrà tornar a treballar de forma presencial. Amb tot, caldrà vetllar per la protecció de la salut dels treballadors i les treballadores i determinar, tant en funció de les persones vulnerables al Covid-19, com en funció de les tasques, els espais de treball, etc., com s’haurà de fer aquest retorn.
A més, properament s’iniciarà el procés de preinscripció per a l’alumnat pel curs 2020-2021. Està previst que aquest procés es dugi a terme majoritàriament de forma telemàtica, en una primera fase i de forma presencial, en una segona fase, per a aquelles famílies que no hagin pogut fer-la de forma telemàtica.
És per aquests motius, que s’està duent a terme la identificació de les persones que puguin ser susceptibles de pertànyer als col·lectius amb especial sensibilitat al virus.
Perquè puguis conèixer si pertanys a algun d’aquests grups, et demanem que omplis el formulari que trobaràs en l’enllaç següent:
Un cop realitzat, podràs comprovar si pertanys o no a aquest col·lectiu. En el cas que alguna resposta sigui afirmativa, el Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Consorci d’Educació, es posarà en contacte amb tu per assessorar-te en quan a la teva reincorporació presencial al lloc de treball.
Atentament,”