Apunts reunió Comité de Salut IMEB 30.4.20

La reunió va ser referent al decret d’alcaldia que va sortir el 24 d’Abril.
Facilitem també el document publicat sobre el personal de risc
PLA DE CONTINGÈNCIA:

1. Que hi haurà en aquest pla? 

S’està fent un document amb mesures de prevenció, previsió per la reincorporació dels col·lectius…
– Mesures d’higiene genèriques per tothom (rentar mans, mascareta…)
– Mesures ambientals (ventilació…)
– Mesures organitzatives (2 m entre persones….)
– Mesures preventives col·lectives (Aforament…)
– Organització espais comuns (us dels espais, neteja, cuines tancades, un sol circuit, cartelleria…)

2. Protocol per persones de risc o vulnerables: document

S’ha fet un llistat amb els casos, s’ha de contactar amb la Rosa Escofet , enviar-li un mail rescofet@bcn.cat i explicar-li el cas (exemple: persones més grans de 60 anys són de risc, …), ella us posarà en contacte amb la mútua “Quiron prevencion”, la mútua farà telefònicament el reconeixement de risc, si Quiron ho considera, s’hauran de presenciar a la mútua pel reconeixent i potser també demanar documentació que acrediti els motius. No caldrà baixa mèdica. La confidencialitat està assegurada.

No hi haurà persones de risc en el lloc de treball.
PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA Bressol 
(l’Ajuntament encara no ha publicat aquesta informació, poden variar aspectes):
3. Preinscripció

– Segona quinzena de Maig:
La preincripció es farà telemàticament, però hi haurà famílies que ja sigui perquè no disposin de recursos per fer-la o es presentin a l’escola (es prepararà cartelleria per informar) caldrà estar presencialment. S’intentarà fer amb cites concertades.
– Primera quinzena de Juny: 

preinscripció dels infants que fan continuïtat.(telemàticament)
4. Matricules

– Segona quinzena de Juny:

NO pot ser telemàticament, s’han de signar contractes que acreditin a les persones, la renta, la proximitat del lloc de feina…. Es concertarà cita prèvia.

Personal que haurà d’anar al centre durant aquest període: 3 persones per escoles de 6 classes i 4 persones per escoles grans.

– 1 persona per organitzar el transit
– 1 persona per rebre els documents i dubtes
– 1 persona per atendre el telèfon. 

Qui va? 

Vulnerables NO. Cada centre s’organitza per decidir qui va, torns rotatius, millor les 3 mateixes persones. No és obligatori seguir aquestes recomanacions, caldrà valorar els casos particulars a cada escola.

CGT exposa el següent:
5. Preguntem pel procediment pel qual es determinarà qui és personal de risc i demanar de vetllar per conservar la privacitat de dades.

S’ha creat un document a la intranet per tramitar els casos, s’està fent un llistat amb les persones vulnerables, s’ha de contactar amb la Rosa Escofet, enviar-li un mail rescofet@bcn.cat i explicar-li el cas(més grans de 60 anys són de risc, …), ella us posarà en contacte amb la mútua «Quiron prevencion», la mútua farà telefònicament el reconeixement de risc, si Quiron ho considera, s’hauran de presenciar a la mútua pel reconeixent i potser també demanar documentació que acrediti els motius. No caldrà baixa mèdica. La confidencialitat està assegurada.
No hi haurà persones de risc en el lloc de treball.

6. EPIs (Equips de protecció individual). Mascaretes, gel…
Formació: demanem formació online per aprendre a utilitzar correctament els EPIs. 
L’Administració va respondre que ho tenen present i que hi haurà guia per tot.
7. Tests: demanem incloure la prova serològica (anticossos) conjuntament amb els tests PCR que s’estan realitzant. 

La resposta de l’administració va ser que aquest punt depèn de l’Ajuntament en l’àmbit general, han demanat 20000 i només han arribat 1000, s’estan fent les proves als serveis essencials.

8. Es passarà el pla de contingència? 

Sí, quant el tinguin a punt.

9. Bressol: Si finalment els infants tornen aquest curs, hi ha molts dubtes de com es podrà realitzar la tasca de manera segura, que han plantejat?

Responen que encara no es pot parlar d’això perquè no hi ha cap resolució al respecte. En quant sabem si realment tornen els infants, ens tornarem a reunir i ho parlarem. Cal resoldre els temes per ordre d’urgència.