[OPOSICIONS 20] Llista provisional de persones admeses i excloses

Termini de reclamacions suspès per l’estat d’alarma.

A conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, d’acord amb l’apartat primer de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, s’ha suspès de forma genèrica els terminis administratius des del dia 14 de març.

Per aquest motiu, el termini de presentació de reclamacions d’esmenes a la llista provisional d’admesos i exclosos del concurs oposició de personal docent, convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, establert en deu dies hàbils, que es computaven des del dia 3 al 16 de març, ambdós inclosos, va quedar suspès en la data esmentada, faltant un dia hàbil per concloure’l. Així, quan s’aixequi la suspensió de l’estat d’alarma, es reprendrà el còmput d’aquest termini, de manera que les persones interessades disposaran d’un dia hàbil següent a la data de finalització de l’estat d’alarma per presentar aquelles reclamacions que considerin oportunes en els termes esmentats.

Consulta de la llista amb DNI/NIE/passaport i identificador.

Accés a la consulta