Apunts reunió Comité de Salut Laboral CEB 04/06/2020

Informem de la reunió de Seguretat i Salut laboral del CEB amb sindicats que ha tingut lloc avui:

1. EPIS. En cas de no poder garantir la distància de seguretat, tindrem mascaretes FFP2?  Durant aquesta setmana s’ha enviat el material als centres, però encara no saben si tots els centres ho han rebut i que és exactament el que han rebut. Quan rebin aquesta informació, ens la faran arribar als sindicats. En cas de no poder garantir les mesures de seguretat, hauríem de tenir l’equip de protecció adequat. El centre podria comprar EPIS (es preferible que els suministri l’empresa) i hauria de fer un llistat amb els EPIS que necessita el setembre. Els sindicats manifestem la impossibilitat de mantenir les distàncies de seguretat a escoles d’educació infantil i educació especial. En aquests grups i d’altres on no és possible mantenir les distàncies de seguretat, els docents haurien d’estar equipats amb mascaretes FFP2.


2. Com s’aprovaran els plans de contingència de cada centre educatiu?  Cada centre ho aprovarà amb la supervisió d’inspecció i l’aprovació del Consell Escolar del centre. Es realitzarà avaluacions de riscos del pla de contingència? No es realitzarà

3. Els responsables de prevenció de riscos de cada centre estan participant en aquests plans de contingència? No ho saben. S’imaginen que és probable que la persona responsable doni un cop de mà a direcció. 

4. Com i quan es farà la formació i assessorament del personal? No hi haurà formació al juny. La formació consisteix a conèixer les següents mesures: distanciament i neteja de mans, i si no es pot garantir, s’han de fer servir els EPIS. Els sindicats hem demanat que es faci formació online de cara al setembre per assegurar-nos que tothom coneix les mesures de prevenció.

5. Hi haurà més presència per part del servei de neteja o seran els docents els encarregats de la neteja? No ho saben.

6. Com sol·licitar el permís de conciliació familiar. S’ha d’omplir el formulari, adjuntar-hi el justificant i entregar-ho a direcció.

7. Els sindicats demanen un checklist per comprovar que tot s’està fent de manera correcta, que es realitza la neteja diària, que hi ha equips de protecció adequats… Des de l’administració ens diuen que el servei de prevenció no farà cap checklist per ara al juny. Són les direccions les que han de vetllar perquè es compleixin les mesures.

8. Formulari de detecció de grups de risc. Les persones, voluntàriament, han omplert aquest formulari i això ha permès detectar les persones que poden anar a treballar presencialment. Les persones que pertanyen a un grup de risc no aniran al centre aquest mes de juny. Les persones de més de 60 anys poden anar voluntàriament. 
Des del CEB s’ha enviat als centres el llistat de les persones amb les que poden comptar per anar presencialment. En total hi ha en aquests moments 1699 treballadors, un 30% són personal vulnerable. El 9,5% no ha contestat. Les persones que no han contestat hauran d’anar al centre a treballar.
De cara al setembre, es farà una revisió de l’expedient mèdic de les persones que pertanyen a un grup vulnerable i el servei mèdic valorarà si es pot incorporar  i amb quines mesures de protecció, o si no es pot incorporar i s’ha de demanar la baixa o treballar telemàticament… 
Estan buscant empresa externa  per fer aquesta recerca i tenir tot a punt a finals d’agost. Si hi ha molt personal vulnerable i no hi ha prou personal per dur a terme el pla, s’ha d’adaptar aquest a les persones disponibles. Així, si no hi ha prou docents, hauran d’anar menys alumnes, s’hauran d’establir horaris… A data d’avui, dels 31 centres de titularitat municipal, la majoria estan coberts de personal.

Des de CGT mantenim la nostra postura respecte la NO reobertura dels centres i seguirem organitzant-nos per fer el possible per a que la tornada a les escoles sigui segura tant per l’alumnat com pel professorat.