Apunts reunió Comité de Salut Laboral IMEB 2.6.20

Informem de la reunió de Seguretat i Salut laboral amb sindicats que ha tingut lloc avui.
Des d’un inici l’administració ha deixat clar que aquesta reunió no era un debat sobre la reobertura dels centres. Ha estat una decisió política i que no poden fer res al respecte, la decisió ve del tinent d’alcaldia.
Passa el torn de paraula als sindicats demanant que ens centrem exclusivament en el pla.
CGT fem esmena a la totalitat del pla, ja que recolzem moltes veus de la comunitat educativa que no veu segura la reobertura de les escoles bressol al juny, entre totes estan treballant en diferents documents per traslladar la disconformitat sobre la tornada, creiem que s’ha de treballar ara en estratègies perquè el retorn al setembre sigui segur per tothom.
Respecte a la decisió política, recordar que altres ajuntaments han decidit dir no a la reobertura i pensem que és el que hauria de fer l’ajuntament de Barcelona.
També comentar que no tan sols és imprudent per la seguretat de les treballadores sinó pel benestar emocional dels infants, al pla no es contempla com portar a terme l’adaptació. El període de temps que fa que no venen a l’escola és inclús superior al període de vacances habitual, la tornada es farà sense horaris d’adaptació, amb la separació de la família immediata en arribar al centre, acollits per una persona amb mascareta i en alguns casos amb una referent diferent i evidentment amb distància de seguretat, tenint en compte que l’infant necessita un acompanyament i un contacte directe sempre però en en aquest cas més, és absolutament inviable fer una correcta adaptació.
L’administració no fa cap comentari al respecte sobre la nostra aportació, entenem que no tenen resposta.
Sobre el pla de restabliment del 28 de maig
L’administració informa:
Donaran mascaretes reciclables (5 per educadora) que permeten 20-25 rentades. Han passat l’anàlisi de prevenció de l’ajuntament, comenten que les quirúrgiques són les que ens pertoquen pel nostre tipus de feina.
Es prendrà la temperatura als infants, a l’entrada amb un termometre digital a distancia. (proveirà l’Imeb als centres) a partir de 37.5C no hauran d’accedir a l’escola.
Cuina i suport: Es reincorporen, donaran a conèixer a les empreses aquest pla de restabliment, encara han de resoldre alguns detalls (no han assegurat si el personal es reincorpora al complet) 
Respecte a les empreses de suport es restabliran els contractes que s’han paralitzat amb les empreses. Encara no tenen un dia concret per tant fins que no es fixi un dia no es pot formalitzar el contracte (seria el dia 8 o 10 de Juny).
Respecte cuina: Es veuen davant de dues problemàtiques: per una banda l’empresa Serveis d’àpats que va portar a tot el personal en ERTO se’ls hi dirà que aixequin l’ERTO a l’hora que l’IMEB aixecarà la suspensió del contracte. El segon problema que es troben amb cuina és que és inherent al contracte que les empreses facturen en funció del nombre d’àpats, amb els ratios que s’està establint serà molt inferior al que hi havia abans i un pressupost molt inferior al necessari per sostenir les despeses del personal. Amb aquest punt estan introduint als contractes una clàusula de modificació de força major en el que reflecteixi un nombre d’àpats mínim que pugui cobrir les despeses del personal. Aquesta clàusula ja està aprovada per l’Ajuntament, d’aquesta manera les persones podrien reincorporar-se a treballar al centre amb normalitat contractual.
Queda formalitzar els aixecaments de contracte a l’espera de decidir un dia.
Davant de la petició d’informació sobre mesures de seguretat.: La tècnica de riscos laborals s’ofereix a tot el personal a resoldre tots els dubtes sobre mesures de prevenció, el personal pot contactar amb ella. Ella farà l’assessorament que calgui.
CGT ha plantejat les següents peticions:
1. Conciliació familiar: hi ha una instrucció pel personal de la Generalitat que contempla la flexibilització i no haver de tornar presencialment al lloc de treball i segons el decàleg que va fer l’Ajuntament, el punt 7 diu:
“ Pel que fa al personal que tingui persones al seu càrrec i es vegin afectades pel tancament dels centres educatius o centres d’atenció a persones a càrrec, s’ha d’intentar facilitar la modalitat de treball a distància. Cal que cada comandament treballi individualment amb aquestes persones la millor manera d’adaptar la seva reincorporació presencial, si aquesta és requerida.”
Preguntem on estan les mesures de conciliació a les que es poden agafar les treballadores de bressol? Al pla no es contempla cap mesura.
Ens diuen que estan pendents que l’ajuntament passi instruccions clares respecte a la conciliació, esperen que al llarg d’aquesta setmana puguin donar resposta.
CGT demanem que es permeti compactar a les educadores que fan reduccions de jornada: Ens arriben moltes consultes d’educadores amb la necessitat de compactar la jornada reduïda, aquest fet seria beneficiós per dos motius: primer per conciliar millor i després per evitar que hi hagi més educadores del comte al llarg del dia en una estança.
Des del departament d’educació infantil ens diuen que estan disposats a oferir aquesta possibilitat a les educadores, es comprometen a traspassar a les direccions que donin aquesta flexibilitat de compactar l’horari a les educadores, sempre que les dues educadores estiguin disposades a fer-ho respectant les seves necessitats.
Proposem també que al setembre continuï aquesta possibilitat. ja que aquest curs no han permès fer compactacions noves, tan sols mantenir les que hi havia, ens contesten que es valorarà que es farà respecte a aquest tema al setembre, de moment valoraran aquesta opció per aquest període de Juny i Juliol.
2. Insistim en el fet que les FPP2 són les úniques que protegeixen, no entenem que es deixi a les educadores amb una mascareta de roba.
3. Demanem que es facin proves per assegurar que el personal no està infectat i no entenem com es pot garantir que el personal no ha estat o està en contacte amb el virus.
4. Demanem que es reactivin les substitucions.
5. Preguntem pel servei de neteja, demanem que siguin les encarregades de fer la desinfecció simultàniament amb l’horari de les educadores.
6. Hem demanat repetides vegades reunió de CSL per tractar tots aquests temes, tornem a demanar que donades les circumstàncies es puguin fer més sovint Ens confirmen que aquesta setmana ens convocaran per fer un altre.
7. Des de el 13 de Maig fins al 19 les treballadores vulnerables amb apte de la Quiron van anar a treballar fet que les ha posat en un risc innecessari, a la resta de gerències de l’Ajuntament no han anat des del primer dia.
A partir d’ara ja queda clar que no hauran de reincorporar-se fins a fase 3.
8. Preinscripcions: Els EPis van arribar en situacions precàries (guants insuficients i en bosses de plàstic, cap mascareta fpp2…)
Reconeixen que es van manipular els guants (amb mesures de seguretat) perquè no hi havia suficients per a totes les escoles amb les caixes que van arribar i que els gels eren d’una mida insuficient. Rectificaran amb això en el futur.

Des de CGT mantenim la nostra postura respecte la NO reobertura dels centres i seguirem organitzant-nos per fer el possible per a que la tornada a les escoles sigui segura tant per les treballadores com pels infants.