Exigim la retirada dels nous currículums de la FP. INSTEM a claustres i direccions a oposar-se a la seva aplicació

EL DEPARTAMENT COLA LA SEVA REFORMA PER LA PORTA DEL DARRERE

EXIGIM al Departament retirar els nous currículums d’FP
INSTEM a claustres i direccions a oposar-se a la seva aplicació

2020-06-02_cgtcomunicatfp.pdfDes del juny de 2019 el Departament impulsa una reforma curricular de la Formació Professional que rebutja tota la comunitat educativa. Una reforma que imposa sense cap mena de necessitat ni justificació, després de molta propaganda i d’una pantomima negociadora amb els sindicats i el professorat durant tot el darrer curs.

Se’ns fa difícil entendre com no s’han valorat els efectes col·laterals d’aquesta reforma: menys preparació acadèmica generalista per a l’alumnat, menys flexibilitat pedagògica, segregació novament amb alumnat bo i dolent, mercat més precaritzat amb l’entrada de mà d’obra barata per a les empreses i un estalvi de sous en la contractació de professorat.

Si fa falta una reforma (a nosaltres ens agrada més el terme millora) de la Formació Professional, se n’ha de parlar amb deteniment i veure, abans que res, quines són les necessitats i prioritats actuals que el professorat ja té detectades: mesures de seguretat COVID-19, reducció de ràtios, assegurament i increment del professorat, renovació de currículums, la recuperació de l’horari, formació permanent i dotacions per RAM prèvies a les retallades, supressió del copagament a GS, FCT més curtes i becades…, i que són les urgències que realment demanden els centres.

També és molt reveladora la pressa per aplicar-la ara, i en denunciem la inoportunitat, quan aquests canvis impliquen trobar noves empreses per col·locar l’alumnat en centres de treball, en la situació actual d’emergència, amb gran incertesa pel futur de moltes empreses i amb una sobrecàrrega de les tasques docents, acusades i agreujades exponencialment per la crisi que estem vivint.

Ens sentim enganyats, ja que sospitem que darrere els cants de sirena d’una FP2.0, el nou currículum tan sols suposa una nova desinversió de l’ensenyament públic, que en facilita la privatització i que traspassa al teixit productiu la responsabilitat de les tasques educatives. D’aquesta manera s’aprimen prou els cicles perquè no facin falta més equipaments i sigui més assumible integrar l’augment de demanda de places dels pics demogràfics que arribaran a l’FP els pròxims anys de forma més digerible.

Amb tot ja decidit d’antuvi per part de la DGFP, representa una burla més vendre com a voluntària la introducció d’un fals pla pilot d’un any per a cicles de dos cursos —a veure sr. Bargalló, un pla pilot ha de servir per provar si funciona i després valorar-ne la implantació, no a la inversa i aplicant-ho obligatòriament vagi com vagi—, així com el desplegament obligatori definitiu i en diferit per al curs 21-22 —amb l’obligació de justificar molt bé la pròrroga, però sense opció ni via per negar-s’hi—, elements que només busquen consolidar ja d’entrada el model mentre es desvia per a tal fi l’atenció del professorat.

No ens sorprèn aquesta manera de procedir, quan els últims anys ja s’han encarregat que un decret de direccions posi les persones que els convingui i garanteixi la submissió generalitzada, que n’asseguri la seva aplicació.

És per això que, tant per forma com per fons, demanem:

LA RETIRADA D’AQUESTA REFORMA PRECARITZADORA.

EL BLOQUEIG I NO APLICACIÓ D’AQUESTA PER PART DE LES DIRECCIONS I ELS CLAUSTRES, NI EL CURS VINENT NI MAI.

EL CESSAMENT DEL DIRECTOR GENERAL D’FP INICIAL I ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL, SR JOAN LLUÍS ESPINÓS ESPINÓS I LA DIMISSIÓ DEL CONSELLER D’EDUCACIÓ JOSEP BARGALLÓ I VALLS.

CGT Ensenyament

2020-06-02_cgtcomunicatfpb.png

2020-06-02_cgtcomunicatfpa.png