Apunts reunió del Comitè de Salut del CEB

1. Aprovació acta anterior.

2. Planificació preventiva del 2023 del Servei de PRL del CEB.
Ens han enviat el pla de prevenció del 2023.

La CGT demanem que s’inclogui en el pla elaborar i enviar al personal càpsules informatives sobre com actuar en cas de conflicte o possible assetjament laboral. Estem notant un increment de casos i la gent no sap què ha de fer.

L’administració respon que encara estan adaptant el protocol d’assetjament de l’Ajuntament i que quan estigui ja en faran difusió. De moment les persones afectades per aquestes situacions s’han d’adreçar al servei de prevenció.

La part social demanem la documentació de seguiment de les actuacions als centres on s’ha fet una avaluació de riscos psicosocials. També es demana poder tenir informació i estar presents en els casos on s’ha intentat fer una mediació.

L’administració diu que ens passarà la informació dels estudis psicosocials, però pel que fa a les mediacions el servei de prevenció no està obligat a traspassar cap informació ni que hi hagi delegats sindicals. Per tal que el servei de prevenció pugui actuar cal que les persones afectades formalitzin les queixes.

La part social informa que ha arribat un correu de l’Ajuntament sobre curs de prevenció de l’assetjament sexual a les direccions.

La CGT pregunta si ha arribat també a la resta de la plantilla i demana si podria arribar directament al correu xtec

L’administració contesta que no tenen capacitat per enviar-ho a tota la plantilla i que han de ser les direccions que en facin difusió.

La CGT pensem que és sobrecarregar de feina les direccions i que van tan desbordades que és fàcil que els passi per alt. No entenem per què aquesta formació de l’Ajuntament no arriba al correu xtec quan per exemple sí que ens va arribar informació de l’Ajuntament del curs obligatori per persones que teletreballen.

3. Informació d’actuacions en matèria de PRL
– Accidentalitat període gener-març 2023
Ens han enviat el registre d’accidents laborals de desembre, gener i febrer. Observem que n’hi ha quatre a centres d’educació especial per contencions.

El representant de direccions esmenta que han baixat els accidents per contencions i valora que és perquè part de l’alumnat que abans s’escolaritzava a centres CEEs ara es matriculen a centres ordinaris, i doncs els accidents passen en aquests centres.

Des de CGT i tots els sindicats hem demanat en reiterades ocasions que es prenguin mesures en aquesta matèria. Per això és un punt de l’ordre del dia:

– Accidentalitat centres d’educació especial

L’administració proposa fer grup de treball per contextualitzar i valorar possibles mesures. Han parlat amb el departament d’inclusiva perquè en formin part, i proposen un director d’un CEE i una persona per cada secció sindical per formar part del grup.

El representant de direccions demana una reunió prèvia amb els quatre centres d’educació especial.

Cal que cada sindicat comuniqui qui formarà part del grup.

– Campanya exàmens de salut any 2023
Aquest any es farà l’oferiment a la plantilla dels Instituts, CFAs i CEEs en una primera fase, i després, a la plantilla del CEB i dels CRPs.

La CGT demanem que la comunicació pels exàmens de salut arribi directament a la plantilla a través del correu xtec.

L’administració diu que arriba a direccions perquè han de quadrar horaris.

4. Temes per tractar a petició d’UGT:

– Actuacions per fer front a altes temperatures en centres educatius els pròxims mesos.
L’Administració diu que s’està fent l’estudi per definir la tipologia de cada centre i fer-ne una diagnosi. Estan esperant directrius del Departament que sembla que són mesures del tipus instal·lar climatització en zones comunes. Però no han rebut cap instrucció oficial. Els centres amb necessitats s’han d’adreçar a Equipaments.

La CGT vam fer denúncia a Inspecció de Treball i ens va donar la raó. Sabem que s’han mantingut reunions entre Inspecció de Treball i el Departament, però no ens ha arribat aquesta informació. Farem un requeriment a Inspecció de Treball perquè ens traslladi la informació, però volem saber què té pensat fer l’Ajuntament al respecte.
A més a més, el conseller Cambray continua amb els seus projectes delirants, sense tenir en compte ni el canvi climàtic ni el clam dels docents. Ara les tardes també seran lectives i acabarem com pollastres socarrats. Ens estan donant molts motius per tornar a la vaga.

L’administració contesta que l’Ajuntament forma part del Consorci i que s’estan esperant les mesures del Departament.

La CGT ens adreçarem directament a l’Ajuntament per aquesta qüestió.

– Seguiment plans de treball de l’activitat preventiva.
La part social demana que es comparteixin els plans de treball dels centres, a l’Ajuntament els delegats de prevenció tenen aquesta informació.
L’administració diu que estan fent una app per tenir un llistat d’allò que demanen els centres, el seguiment de què es fa o no es fa no ho tenen, ho fa equipaments. Ho enviaran a la part social un cop l’any.

– Seguiment adaptacions de llocs de treball.
La part social es queixa que abans s’enviava la informació de les adaptacions i que ara ja no es fa. També es parla d’un protocol d’adaptació del lloc de treball.
L’administració diu que ho enviarà. També diu que estan actualitzant el protocol.

Des de CGT continuem pensant que és un eufemisme anomenar-ho adaptació del lloc de treball quan ens arriben queixes de persones a qui se’ls ha dit per anticipat que no se li adaptarà el lloc de treball. No tenim metge ni referent de qui està valorant els informes mèdics que adjunta el personal per determinar com adaptar el lloc de treball. Continuem demanant contractació directa del metge de salut laboral i que les adaptacions siguin efectives. Demanem aquest protocol del qual no teníem coneixement.

La CGT demanem les dades de sol·licitud del servei psicològic del Parc Salut Mar i tornem a demanar el conveni amb aquest consorci per enèsima vegada. Cada cop rebem més casos d’ansietat i estrès laboral i també estan incrementant els casos de possible assetjament laboral.

L’administració diu que en l’última reunió ens van donar dades de l’any passat. Les donen un o dos a l’any.

-La part social fa ressò de les demandes dels coordinadors digitals de centre. Demanem que es tingui en compte per la dotació de plantilles i que s’uniformitzi la desgravació horària lectiva per poder fer la feina.

Des de la CGT ja fa temps que diem que normativament s’ha donat una liberalització total de les desgravacions horàries per càrrec i que no n’hi ha cap de prescriptiva pel que les direccions poden adjudicar-les a qui vulguin. Pensem que aquesta situació ha de canviar i que les hores per càrrecs han de ser prescriptives, tant les dels coordinadors digitals, com les dels coordinadors de riscos com les de la persona responsable de la coeducació als centres. Hi continuarem insistint.

Aprofitem per fer difusió del comunicat de la CGT en motiu del dia mundial de la Seguretat i Salut en el treball.

A més a més us informem que el 28 d’abril la CGT registrarem instàncies sobre temperatures als centres educatius en concordança amb les accions que la CGT farà a Barcelona. Adjuntem el cartell i us animem a acompanyar-nos si us és possible pel vostre horari.