Plantilla UOC indignada: Mobilitzem-nos!

Després de l’assemblea del dijous 2 de març 2023, l@s treballador@s UOC vam omplir un formulari/qüestionari per a saber quina era l’opinió general amb relació a l’oferta feta per l’empresa UOC. Des del comitè d’empresa es van analitzar aquestes dades, que servirien per a prendre la temperatura del problema.

Ara bé, més enllà d’això cal mobilitzar-se com plantilla, no esperar més, calen accions que donin visibilitat social al nostre problema, perquè si no ens movem nosaltres per a defensar els nostres drets, difícilment la UOC farà res per a presentar una oferta millor, per a consolidar la mateixa, per a canviar la política salarial, ni tan sols per a reconèixer plenament la representació legal dels treballadors i treballadores (RLT) tal com està passant actualment, o sigui el comitè d’empresa i les seccions sindicals. Ja n’hi ha prou d’argúcies legals per a allargar la negociació real de conveni.

Des de la secció sindical CGT UOC, demanem:

  • una compensació justa per la pèrdua del poder adquisitiu amb la pujada de l’IPC
  • consolidació de la mateixa als nostres salaris
  • un canvi de política salarial que reconegui anualment aquestes pèrdues
  • ple reconeixement de la RLT: comitè d’empresa i seccions sindicals
  • constitució de la Mesa Negociadora de Conveni FUOC, ja!

Secció Sindical de la CGT UOCSecció Sindical CGT UOC
https://www.cgtcatalunya.cat/uoc/
cgtuoc@gmail.com
@CgtUoc