Apunts Reunió del grup de treball de l’IMEB – 23 d’octubre de 2020

Avui ens hem reunit el grup de treball de l’IMEB amb un únic punt a l’ordre del dia: Procés Oferta Pública categoria Educadora Bressol.

L’IMEB ens informa sobre els resultats de l’informe jurídic que fa tants mesos que esperem: segons ens expliquen la creació del grup B funcionarial queda reservada a les administracions estatal o autonòmica, i no es pot crear en l’àmbit municipal. Ens expliquen que ens enviaran l’informe després de la reunió (en el moment de la publicació d’aquesta entrada encara l’esperem).

Des de la CGT preguntem per què no se’ns ha enviat l’informe abans, ja que l’hem reclamat en nombroses ocasions (avui ens diuen que fa mesos que està fet), ja que hauríem guanyat temps fent l’estudi per part de les nostres advocades prèviament a la reunió. La justificació que se’ns dóna per part de l’IMEB no ens acaba de convèncer.

El plantejament de l’administració és d’una convocatòria de places parcial, no total. La seva proposta és convocar pròximament una part de les places només de la categoria C1, però controlant que les treballadores amb una titulació superior no s’hi puguin presentar (aquestes places A2 serien convocades més endavant).

Justifiquen aquesta decisió perquè creuen que és el més garantista (“evita que persones que tenen una major titulació, que podrien accedir a la categoria actual que és l’A2, tinguin la doble oportunitat de presentar-se i hipotecar places de persones que podrien anar únicament al C1”), i expliquen que no es poden convocar dues categories alhora, segons la llei.

D’entrada  a la CGT aquesta proposta ens sembla un desgavell i pensem que això és tapar forats obrint-ne d’altres. No entenem que aquesta sigui la proposta inicial de l’IMEB, pensant en el benestar de totes les treballadores.

Lligat amb l’aspecte anterior i recordant que el decret de funcionament de les escoles bressol obliga que hi hagi un percentatge mínim de mestres a les escoles, l’IMEB informa que s’haurà d’establir una operativa diferent de la borsa per garantir-ho. 

La CGT podrem participar en la modificació del funcionament de la borsa. Ens asseguren que, tot i no haver signat el conveni, hi podrem participar.

La reunió acaba amb el compromís per part de l’IMEB de l’elaboració d’un full de ruta amb l’estudi de formació, edats, etc. de les interines educadores, l’impacte a la borsa de treball, una proposta de calendari de la convocatòria, etc. Diuen que això es farà per a fer arribar a bon port la convocatòria. No ens asseguren que ens facin arribar aquest esborrany amb anterioritat a la pròxima reunió (“ho anirem compartint tret que vegem que requereixi molta explicació”). També asseguren que es donaria un any de marge des de la convocatòria fins a la realització de les proves, per a donar temps per a estudiar.

Alguns sindicats hem insistit que, en cas d’una hipotètica modificació de categoria, es respecti l’import salarial (tant sou com complements o antiguitat). L’IMEB ens informa que ja hi estan treballant i que a la pròxima reunió miraran de presentar-nos la seva proposta.

De nou ens hem tornat a trobar amb una administració que no ens facilita els documents de treball prèviament a les reunions, per a poder estudiar-los amb calma i consultar les treballadores. Així, aquesta reunió ha estat principalment informativa per part de l’administració i no l’etiquetaríem com a reunió de grup de treball. Esperem que, tot i que no s’ha compromès a enviar-nos els esborranys prèviament a la pròxima reunió, finalment ho facin i puguem treballar adequadament.

L’administració ressalta les dades insostenibles d’interinitat a les escoles bressol de l’Ajuntament de BCN: el 70% de la plantilla actual. S’avoca gran part de la pressió generada per aquest fet sobre el grup de treball, per a donar una resposta ràpida a aquesta situació a través de la convocatòria d’oposicions proposada.

No ens deixem enganyar: que s’hagi arribat a aquest 70% d’interinitat a aquest sector és responsabilitat i conseqüència de les decisions de l’IMEB i de l’Ajuntament de BCN. Sí, sabem que tothom estem patint les conseqüències de la pandèmia, però tot això ve de molt abans. Ni en som tant responsables la part social ni han de patir les conseqüències les treballadores.

La reunió ha tingut una durada de poc més de mitja hora. Ens emplacen a una nova reunió d’aquí a un mes aproximadament.

Tan bon punt disposem del dictamen jurídic, l’estudiarem a fons i us convocarem a una assemblea per a traslladar-vos la informació i recollir les vostres demandes, de cara a preparar la pròxima reunió amb l’administració.

Des de la CGT CEB-IMEB reiterem, de nou, el nostre desig d’estabilització del personal educador d’escoles bressol mitjançant un sistema just i que no deixi companyes fora del sistema i que mantingui els drets laborals actuals. Per nosaltres està clar que aquesta hipotètica convocatòria d’oposicions no és el camí correcte.

CGT CEB-IMEB