Assignació de destinació definitiva com a conseqüència d’implantació i trasllat