Concurso de traslados de ámbito estatal curso 2012/2013

RESOLUCIÓ ENS/775/2013, de 8 d’abril, per la qual es fa pública la relació de vacants definitives corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari i en pràctiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i en instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola i en centres de formació de persones adultes.

RESOLUCIÓ ENS/776/2013, de 8 d’abril, per la qual es fa pública la relació de vacants definitives corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació, als centres públics d’ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d’idiomes, a les escoles d’art i superiors de disseny i als centres de formació de persones adultes.

Els estudiants de Batxillerat podran cursar assignatures de modalitat o optatives a distància: el blended learning

* A partir del curs vinent a l’alumnat de 1r i 2n curs de batxillerat d’un…

Vacants definitives pel concurs de trasllats 2013

PRIMÀRIA – RESOLUCIÓ ENS/775/2013, de 8 d’abril, per la qual es fa pública la relació de…

Assignació de destinació definitiva com a conseqüència d’implantació i trasllat

Concurs de trasllats cossos d’ensenyaments secundaris i de la Inspecció. Model per reclamació o desistiment

Termini de presentació de reclamacions i desistiments: del 15 al 20 de març de 2013. Per…

Concurs de trasllats del cos de mestres – Model per reclamació o desistiment

Concurs de trasllats del cos de mestres. Llista amb l’adjudicació provisional (12.03.2013) Per accedir a les…

RESOLUCIÓ ENS/200/2013, de 4 de febrer, per la qual es fan públiques les vacants provisionals corresponents al concurs de trasllats adreçat a primària

RESOLUCIÓ ENS/200/2013, de 4 de febrer, per la qual es fan públiques les vacants provisionals corresponents al concurs de trasllats adreçat a secundària

Concurs de trasllats als cossos docents. Llista de participants amb puntuació

ACLARIMENTS RECLAMACIONS CONCURS DE TRASLLATS: Termini de presentació de reclamacions fins el dia 4 de febrer.…

Publicat al DOGC el concurs de trasllats 2012

* PRIMÀRIA: ENS/2240/2012, de 26 d’octubre, per la qual s’anuncia la convocatòria de concurs de trasllats…

Publicat en el BOE l’Ordre del concurs de trasllats 2012-2013

Concurs de trasllats estatal. Termini de presentació de sol·liciturds del 6N al 22N. Obligatori per: funcionaris…