Avaluació d’educació primària. Canvi de dades per la vaga del 9 de maig