Borsa de treball de personal docent

Cada curs escolar, el Departament d’Ensenyament confecciona una llista única a Catalunya de les persones candidates a cobrir interinament llocs de treball vacants en centres educatius públics del Departament.

El número d’ordre de la borsa de treball és el definitiu per al curs 2015-2016.

Al llarg del curs 2015-2016 s’obriran nous terminis per modificar les dades que consten a la borsa: 16 de setembre de 2015, la darrera setmana del mes d’octubre de 2015, la darrera setmana del mes de gener de 2016 i la darrera setmana del mes de març de 2016.

Enllaç web del Departament amb tota la informació de la borsa.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/borsa_docents/