Borsa de treball docent 24-25

El Departament d’Educació confecciona per al curs 2024-2025 la llista de personal candidat a cobrir llocs de treball vacants en règim d’interinitat i substitucions en centres educatius de titularitat del Departament. Anirem actualitzant l’entrada a mesura que el Departament vagi publicant la normativa.

Accés a la borsa

Està previst que a finals de juny de 2024 s’obri una convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació.

Abans d’accedir a la sol·licitud, consulteu les especialitats convocades als serveis territorials que us interessen. Podeu realitzar la consulta a l’apartat Cossos i especialitats convocats. Aquestes especialitats es poden modificar els dies 1 i 15 de cada mes.

Per fer la inscripció a la borsa cal estar donat d’alta al sistema idCAT Mòbil. Podeu donar-vos d’alta per internet a l’adreça electrònica  https://idcatmobil.seu.cat o, presencialment, demanant cita prèvia en una oficina de registre. Les persones que tingueu codi de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC), el podeu fer servir.

Inscriure’s a la borsa (pendent d’obrir)

Instruccions per emplenar la sol·licitud

Si has tramitat la teva sol·licitud d’incorporació a la borsa de treball de personal docent i vols consultar-la, pot fer-ho: Accés a la consulta

Requisits – Les persones que es volen inscriure a la borsa han de complir els requisits generals i els específics que indica la normativa; aquests requisits s’han d’acreditar amb la documentació corresponent.

Cossos i especialitats convocats – La llista d’especialitats dels cossos docents que requereixen disposar de candidats a cadascun dels serveis territorials, es fa pública al web del Departament d’Educació i dels serveis territorials. La llista d’especialitats per a les quals s’accepten sol·licituds a cadascun dels serveis territorials pot ser modificada els dies 1 i 15 de cada mes segons les necessitats que es produeixin. En el cas que aquests dies siguin inhàbils a la seu d’un dels serveis territorials, el termini s’entén prorrogat al dia hàbil següent.

En aquest apartat es poden consultar les especialitats dels cossos docents que requereixen disposar de candidats en cadascun dels serveis territorials:

Accés a la consulta

L’accés estarà disponible a partir del 22 de juny de 2023.

Més informació a la web del Departament

Autogestió de la disponibilitat

Les persones que durant el curs 2024-2025 no vulguin ser nomenades ho han de sol·licitar mitjançant l’aplicació.

Accedeix a l’aplicació

Les persones que no vulguin obtenir un nomenament per al curs 2024-2025 ho han de sol·licitar mitjançant l’aplicació d’autogestió de la disponibilitat com a molt tard l’11 de juny de 2024. Les persones que estiguin prestant serveis, han d’indicar a la sol.licitud de no disponibilitat una data d’inici posterior a la data en que finalitza el nomenament que tenen actualment. En cas que l’aplicació no ho permeti han de contactar amb el seu servei territorial.

L’aplicació romandrà tancada del 12 de juny al 12 de juliol de 2024 i durant aquest període no es podrà autogestionar la disponibilitat.

Les persones que hagin demanat la no disponibilitat no poden obtenir destinació en el procés d’adjudicació de destinacions provisionals.

Les sol·licituds de no disponibilitat que es realitzin mitjançant aquesta aplicació tenen efectes a les adjudicacions de destinacions provisionals per al curs 2024-2025 i als nomenaments telemàtics.

Les dates d’inici i de final de la no disponibilitat seran les que es demanin a la sol·licitud. En qualsevol cas, els efectes de la sol·licitud seran sempre a partir de l’endemà de tramitar-la.

Només es pot sol·licitar un període de no disponibilitat i fins que aquest no finalitzi no se’n pot demanar un altre.

No es participarà en els nomenaments telemàtics fins que no s’informi de la data final del període de no disponibilitat.

Les persones que es trobin de baixa per accident laboral, maternitat o paternitat no han d’utilitzar aquesta aplicació sinó que han d’adreçar-se als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona per sol·licitar la baixa temporal i acreditar la seva situació. Cal fer-ho així perquè el temps de durada de la baixa o del permís computi com a serveis prestats a efectes de número de la borsa, sempre i quan hagin obtingut un nomenament.

Actualització i modificació de dades

Resolució de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen les bases per a l’actualització i modificació de les dades de les persones que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2024-2025 (13.5.2024)

Normativa

RESOLUCIÓ EDU/1872/2024, de 28 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació.