[Borsa de treball docent] Consulta i modificació de dades (i reclamació del número d’ordre provisional) del 21 al 31 de maig

Les persones incloses a la borsa de treball de personal interí docent, que durant el curs 2020-2021 havien d’haver manifestat la seva conformitat per continuar formant-ne part i no ho van fer, si no ho fan abans del 31 de maig 2021, deixaran de formar part de la borsa a partir del curs 2021-2022.

Es preveu que durant el curs 2021-2022 s’obrin els següents terminis de modificació  de dades: del 13 al 20 de setembre de 2021, del 15 al 22 de novembre de 2021, del 24 al 31 de gener de 2022, del 21 al 28 de març de 2021 i, si escau, altres períodes amb  caràcter excepcional.  

Les persones que no vulguin obtenir un nomenament per al curs 2021-2022 ho han de  sol·licitar mitjançant l’aplicació d’autogestió de la disponibilitat com a molt tard el 30 de  juny. Les persones que estiguin treballant ho han de sol·licitar entre el dia 9 de juny i el  30 de juny. Aquesta aplicació romandrà tancada de l’1 al 25 de juliol de 2021 i durant  

El número d’ordre de la borsa de treball 2021-2022 és provisional. El termini per presentar reclamacions contra el nou número d’ordre obtingut serà del 21 al 31 de maig de 2021, ambdós inclosos.

Amb motiu de la covid-19, en cas que necessiteu incorporar nova documentació al vostre expedient, la podeu escanejar i enviar per via telemàtica al servei territorial preferent o al Consorci d’Educació de Barcelona a través del registre electrònic (petició genèrica), sense necessitat que sigui compulsada. En aquest cas, haureu d’enviar juntament, la Declaració responsable d’autenticitat de les còpies dels documents complementaris que s’han presentat telemàticament per a l’expedient personal.

Atès que la petició genèrica té un límit de 5 Mb per petició, és possible que hagueu d’adjuntar els fitxers comprimits o bé presentar més d’una petició.

Accès a l’aplicatiu de modificació de dades

Número d’ordre

El número de barem de la borsa de treball per al curs 2021-2022 es farà públic el 21 de maig de 2021. El termini per presentar reclamacions contra el nou número d’ordre provisional obtingut serà del 21 al 31 de maig, ambdós inclosos.

Les persones que formen part de la borsa de treball de personal interí docent, que han prestat serveis com a personal interí d’algun cos docent no universitari a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, tenen assignat el número d’ordre inferior a 55.000.

Les persones que van superar la fase d’oposició de la convocatòria oberta per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, però no van estar seleccionades i no han prestat serveis com a personal interí i substitut docent tenen un número d’ordre superior o igual a 55.000 i inferior o igual a 60.000.

Les persones que formen part de la borsa de treball de personal interí docent que no han prestat serveis, o no han estat nomenades amb posterioritat al seu últim ingrés, tenen un número d’ordre superior a 60.000.