[Borsa de treball docent] Sol·licituds de no disponibilitat per al curs 2022-2023

Les persones que no vulguin obtenir un nomenament per al curs 2022-2023 ho han de sol·licitar mitjançant l’aplicació d’autogestió de la disponibilitat a tot tardar el 31 de maig de 2022.

Aquesta aplicació romandrà tancada de l’1 de juny a l’1 de juliol i durant aquest període no es podrà autogestionar la disponibilitat.

Durant el curs, les persones poden sol·licitar la no disponibilitat en qualsevol moment.

Les dates d’inici i final de la no disponibilitat són les que s’indiquin a la sol·licitud i, en qualsevol cas, els efectes són sempre a partir de l’endemà de la seva tramitació.

La data de finalització de la no disponibilitat no és obligatori informar-la. Però en cas que no s’indiqui, la persona no estarà disponible fins que s’informi una data fi a la sol·licitud.

Únicament es pot sol·licitar un període de no disponibilitat i fins que aquest no finalitzi no se’n pot demanar un altre.

Durant el període de no disponibilitat les persones interessades mantenen el número d’ordre de la borsa de personal interí docent, sense que aquest temps computi com a temps de serveis prestats.

Les persones que hagin demanat la no disponibilitat no poden obtenir destinació en el procés d’adjudicació de destinacions provisionals.