[Borsa de treball docent] Unitats d’Acompanyament i Orientació (UAO)

El programa de les Unitats d’Acompanyament i Orientació (UAO) té una durada prevista de tres cursos escolars: 2021-2022, 2022-2023 i 2023-2024.

L’àmbit d’actuació de les UAO s’emmarca en l’acompanyament de l’alumnat de les etapes obligatòries (primària i secundària) que presenten dificultats a nivell emocional o de salut mental amb risc d’abandonament prematur o absentisme, i les seves famílies, mitjançant l’ampliació de l’acció tutorial.

Hi ha dues convocatòries, una per formar part de les UAO (interines borsa secundària PSI) i una altra per coordinar les UAO (funcionariat interí secundària orientació educativa amb experiència prèvia).

El Departament d’Educació oferirà formació específica a les persones seleccionades.

Presentació de la sol·licitud telemàtica del 12 al 16 de gener

En cas de d’incidència en la presentació de la sol·licitud contacteu amb el SAU a l’adreça electrònica sau.tic@pautic.gencat.cat o el telèfon 900828282.

Places

Serveis territorialsUAOCoordinació UAO
Baix Llobregat121
Barcelona Comarques121
Catalunya Central101
Girona141
Lleida91
Maresme-Vallès Oriental151
Tarragona121
Terres de l’Ebre51
Vallès Occidental151
Consorci d’Educació de Barcelona (CEB)161
Serveis Centrals2
Total de places per convocatòria12012
Nombre total de places132

Convocatòria Unitats d’Acompanyament i Orientació (UAO)

Codi de la convocatòria: 0001-202

Nombre de places: 120

Les places es cobreixen pel procediment de difícil cobertura.

Perfil: Persones inscrites a la borsa de treball de personal docent del cos de secundària amb l’especialitat d’orientació educativa (PSI).

Les seves funcions es concreten en:

  • Acompanyar l’alumnat en el seu procés emocional per accedir als aprenentatges.
  • Detectar l’alumnat amb necessitats de salut mental.
  • Orientar les famílies i altres agents que actuïn al voltant de l’alumne/a.
  • Portar a terme plans i projectes d’habilitats emocionals i salut mental.
  • Proporcionar pautes i eines que permetin l’acompanyament de l’alumnat i les seves famílies.
  • Proposar actuacions i/o plans tutorials per a l’educació emocional i la salut mental en coordinació amb els tutors i tutores de les aules.
  • Crear materials que per a l’educació emocional i la salut mental de l’alumnat.

Més informació a la web del Departament

Convocatòria Coordinació Unitats d’Acompanyament i Orientació (Coordinació UAO)

Codi de la convocatòria: 0002-2021

Nombre de places: 12

Perfil: Personal funcionari interí del cos de secundària de l’especialitat d’orientació educativa, amb experiència prèvia.

Més informació a la web del Departament

Accés als webs dels serveis territorials

Normativa

image_pdfimage_print