Borsa de treball personal laboral. Llistes provisionals d’admesos i exclosos

Amb data de 29 de juny de 2017, el Departament d’Ensenyament ha publicat les llistes provisionals juntament amb la resolució corresponent d’admesos i exclosos de la darrera convocatòria ordinària 3/2017, per formar part de la borsa de treball del personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència del Departament d’Ensenyament per a cobrir vacants i substitucions en règim de contracte laboral.

Llistes que es poden consultar individualment a través de la WEB DE L’ASPIRANT

Les persones interessades poden presentar reclamacions en el termini de deu dies hàbils, a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució.

Resolució per la qual s’aproven les llistes provisionals de participants admesos i exclosos per formar part de la borsa de treball de personal

Borsa de treball de personal d’administració i serveis

Convocatòria ordinària 3/2017