Borsa del PAS: ampliació de categoríes i àmbits territorials i tancament del termini per algunes noves sol·licituts