Borsa d’interinatges. Consulta i actualització

MODIFICACIÓ I ACTUALITZACIÓ DE LA BORSA D’INTERINS

El professorat interí a disposició plena del Departament, augmentant la mobilitat geogràfica i reduint la capacitat per triar
RESOLUCIÓ EDU/1279/2009, de 4 de maig per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres per al curs de 2009-2010.

Termini per modificar i fer reclamacions:fins al 18 de maig de 2009, ambdós inclosos,

Heu d’entrar a la pàgina d’internet del Departament d’Educació http://www.gencat.cat/educacio (apartat Borsa d’interins, Consulta i actualització, podrà consultar i modificar algunes dades personals registrades a la borsa de treball, així com les dades referents a les especialitats, els àmbits territorials corresponents als serveis territorials del Departament d’Educació.

Quan a les especialitats

El professorat acollit a les garanties només podrà ampliar les especialitats demanades a la borsa de treball.
La resta del personal interí/substitut podrà ampliar o reduir les especialitats reconegudes a la borsa de treball.
Quant a les peticions dels àmbits territorials

Tot el personal interí/substitut les podrà actualitzar, tenint en compte que s’hauran de sol·licitar almenys dos serveis territorials (un únic servei territorial, en cas de Girona o de Lleida).

Les peticions d’aquests àmbits territorials es faran mitjançant els apartats A)municipis i comarques del servei demanat com a preferent, B) totes les comarques del servei demanat com a preferent i C) el segon servei territorial).

Atenció!! Es recomanable no ordenar municipis a l’àmbit A i posar directament la comarca. Vegeu l’Esquerda que CGT va fer sobre els “Nomenaments telemàtics”

Enllaç directe aquí