Borsa interinatges: consultes i actualització

Entre l’11 i el 25 de gener de 2010 (ambdós inclosos) es poden consultar i actualitzar (aquí) les dades que consten a la borsa de treball de personal docent interí o substitut. L’actualització de dades serà efectiva a partir del mes de febrer del 2010.

* es pot demanar tota l’àrea territorial (serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona);

* s’unifiquen les peticions dels àmbits A i B

* opcionalment, es poden demanar per ordre de preferència els municipis, les comarques o l’àrea territorial on es vol treballar en alguna de les opcions de jornada reduïda i no cal que aquesta opció sigui extensiva a tot el territori.

* Per a CGT aquestes modificacions no solucionen els problemes que ocasionen els actuals nomenaments telemàtics si no es té en compte:

* Els nomenaments haurien de ser diaris i efectius tots els dies del nomenament.

* El nomenament ha de ser transparent perquè l’nterí/na pugui triar d’entre tota l’oferta.

* Suprimir les reduccions d’un terç