Cal que s’escolti la veu de mares i pares de la pública!

Cal que s’escolti la veu de les AMPAs.

Per això us invitem a fer-lis arribar aquest esborrany per a que modifiquin el que considerin oportú i, un cop fet seu, enviin a la FAPAC, als mitjans i a qui considerin oportú, i ens facin arribar còpia: cgtense@cgtcatalunya.cat

El farem arribar arreu per a que s’en sumin d’altres i creixi un moviment de mares i pares en defensa de l’escola pública.