Calendari 2021-22: Escoles Bressol Municipals, Conservatori Municipal de Música i Escoles Municipals de Música.

Us adjuntem la proposta de Calendari escolar per al curs 2021-2022 que regirà a les Escoles Bressol Municipals, Conservatori Municipal de Música i Escoles Municipals de Música la publicat a la Gaseta Municipal de la Circular 1/2021.

Recordem que a les escoles bressol, els infants comencen el 13 de setembre i les educadores comencem el 7 de setembre pels motius que s’especifiquen al calendari:

El personal educador de les Escoles Bressol, d’acord amb l’art. 2.3 de l’annex de condicions específiques de l’IMEB a l’acord de condicions de treball de l’Ajuntament de Barcelona vigent, iniciarà el curs 2021-2022 el dia 1 de setembre de 2021 i el finalitzarà el dia 15 de juliol de 2022. El mateix article de l’annex s’estableix un dia addicional festiu que es fixa per a totes les escoles bressol el dia 1 de setembre de 2021. L’any 2021, d’acord amb l’Ordre
TSF/81/2020 de la Generalitat de Catalunya i la Circular núm. 3/2020 de la Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, els tres dies addicionals festius (dissabtes festius) es compensaran els dies 2, 3 i 6 de setembre de 2021.

Evidentment, volem que els dies festius que ens pertoquen siguin compensats, però també som conscients del que suposa per les escoles l’organització de l’inici de curs en tan sols quatre dies (entrevistes amb famílies, preparació de l’estança, reunions d’equip, gestió de documents, etc.) com ja hem demanat en alguna ocasió, aquests dies s’haurien de compensar durant el curs posant la substitució pertinent o una altra solució que també reclamem des de fa temps seria acabar abans el curs amb infants per així disposar de temps per tancar el curs com cal i també fer una bona part de l’organització del curs vinent.
Sabem que és un tema que crea neguit a les escoles així que el tractarem a la pròxima mesa del grup de treball de l’Imeb.

image_pdfimage_print