[Oposicions TEEI] Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses

RESOLUCIÓ EDU/1836/2021, de 10 de juny, per la qual s’aprova la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses, i la llista definitiva de persones exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana, i de coneixements de llengua espanyola, de la convocatòria del procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir 756 places en règim de personal laboral fix de tècnic/a especialista en educació infantil del Departament d’Educació (núm. de registre de convocatòria L005/2020).

Es fa pública la llista definitiva al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat). Aquesta publicació també es pot consultar en el web del Departament d’Educació.

Es convoca les persones aspirants per realitzar la primera prova establerta el dissabte dia 18 de setembre de 2021, en l’horari i en els llocs que s’indicaran abans de la data esmentada, al web del Departament d’Educació

Aquesta previsió es pot veure afectada per la situació sanitària derivada de la Covid-19. 

L’ordre d’actuació de les persones aspirants s’iniciarà per la primera persona el primer cognom de la qual comenci per la lletra M. 

De conformitat amb el que estableix la base 9.1 i l’Annex 3 de la convocatòria, el primer i segon exercicis de la primera prova es realitzaran per escrit i sense ordinador. 

Abans de la data esmentada, es difondrà al web del Departament d’Educació la informació relativa a les mesures de prevenció adoptades per garantir la seguretat de totes les persones que participen en aquesta prova amb motiu de la situació sanitària actual. 

Declaracions responsables

image_pdfimage_print