Cap tancament a la pública! Manifest Plataforma Cap Escola es Tanca

cap_escola_es_tanca_manifest.pdfLa Plataforma Cap Escola es Tanca va néixer l’any 2013 per enxarxar comunitats educatives amenaçades pel tancament de les seves escoles i defensar una educació pública i de qualitat. Set anys més tard, seguim necessitant treballar de forma conjunta per seguir evitant tancaments a l’escola pública catalana. Ara mateix l’amenaça recau sobre l’escola Can Clos de Barcelona, l’escola Les Fontetes de Cerdanyola, l’escola Jaume Balmes de Cervera i l’Escola Polinyà del mateix municipi del Vallès. I sabem que no estem soles, que no som les primeres ni malauradament serem les últimes, perquè hi ha altres escoles que estan a l’espera de les decisions del Departament d’Educació en relació al seu futur, o que cada any estan pendent dels resultats de la pre-inscripció per saber si la seva escola seguirà rebent alumnat o es condemna a una mort lenta.

El tancament d’escoles i línies públiques suposa una pèrdua d’oportunitats educatives per a les classes populars i de la qualitat educativa, atès que provoca, ràtios més altes i massificació a les aules. Hi ha doncs una major dificultat per accedir a una escola pública de qualitat i fugides cap a l’escola concertada i privada, La problemàtica en què ens trobem té a veure amb el model d’educació al nostre país, amb la coexistència de l’educació pública i la concertada, i la gestió que el Departament d’Educació fa davant d’aquesta realitat. És una decisió política tancar centres públics que funcionen amb l’argument d’optimitzar recursos mentre s’inverteixen centenars de milions d’euros a l’escola concertada. A tall d’exemple, entre 2001 i 2018 la Generalitat ha destinat més de 450 milions d’euros a 16 centres de l’Opus Dei, quan renovar una escola pública pot costar entre 4 o 5 milions d’euros.

En tot cas, els infants no poden ser només xifres en un full de càlcul. L’educació té com a funció formar persones i no pas esdevenir un negoci. Les nostres escoles no necessiten més retallades, sinó més inversió.

Es pren l’argument d’una baixada de natalitat com a factor determinant per decidir els tancaments de centres educatius. Considerem que la baixada de natalitat hauria de ser una oportunitat per incrementar la qualitat i equitat del sistema educatiu reduint les ràtios i no pas tancant o perjudicant escoles. La reducció de les ràtios és una demanda històrica de la comunitat educativa (sindicats, entitats, professorat, famílies) i pren encara més sentit en la situació sanitària actual. A més a més, és una oportunitat per equilibrar les desigualtats entre centres i reduir o fins i tot eliminar la segregació escolar.

Davant de la política d’impulsar fusions, defensem que mantenir els diferents centres educatius permet tenir capacitat d’absorbir línies davant d’un futur incert i evitar així la possible massificació a les aules. Quina és la planificació del Departament d’Ensenyament quan engega projectes educatius, i en 5 o 10 anys quan estan funcionant els tanca per una baixada de la natalitat? Al voltant de cada escola que es tanca hi ha famílies i mestres que s’han bolcat en la creació d’un projecte i han construït una comunitat. Cada tancament és un procés dolorós, especialment per a les criatures.

Des de la plataforma Cap Escola es Tanca exigim que el Departament d’Educació dialogui amb tots els agents socials (FaPaC, docents, sindicats, consistoris, famílies) per poder arribar a solucions consensuades per mantenir vius els projectes educatius públics i, concretament que doni solucions concretes per assegurar la continuïtat dels casos de l’escola Can Clos de Barcelona, l’escola Les Fontetes de Cerdanyola, l’escola Jaume Balmes de Cervera i l’Escola Polinyà respectant la voluntat de les seves comunitats educatives.

Volem projectes educatius amb base social, equilibrats i sostinguts en el temps, sense haver de patir de forma cíclica per la nostra continuïtat.

Volem més inversió en educació pública i unes ràtios baixes per poder garantir una educació de qualitat. No volem que es tanquin línies ni aules a l’escola pública!

No volem cap escola pública tancada!