Cap treballador/a sense salari per culpa del COVID19

Ahir des del Rectorat es va reunir les representacions sindicals dels treballadors/es depenents de la UAB (PAS i PDI) per tractar diverses mesures referents a la situació d’emergència generada per l’expansió del Coronavirus.

A la reunió vam plantejar que des de l’Equip de Govern s’havia de garantir també els drets de les empreses externes i que treballen a la UAB: bars, centres de copisteria, jardineria, manteniment, etc. Al respecte, des de la CGT UAB requerim al rectorat de la UAB que:

– Que prengui les mesures oportunes per garantir que no hi haurà cap acomiadament de cap treballador/a d’empresa externa a conseqüència de les mesures adoptades a la UAB

– Que prengui les mesures oportunes per garantir que no hi haurà suspensions temporals d’ocupació en empreses externes de la UAB,i que els seus treballadors/es seguiran cobrant el 100% del seu salari

– Que es vetllarà per fer extensives les mesures de seguretat i de conciliació adoptades pels treballadors/es depenents de la UAB als treballadors/es de les empreses externes a la UAB

Secció sindical de CGT-UAB, 13 de març de 2020

whatsapp_image_2020-03-13_at_13.09.10.jpg

pladexoc-web-320d0.png