CARTA OBERTA AL GOVERN MUNICIPAL: BARCELONA, CIUTAT PER UNA EDUCACIÓ PÚBLICA, DE QUALITAT I SEGURA?

Benvolguda alcaldessa i equip de govern de la ciutat de Barcelona,

Ens dirigim a vostès per fer-vos saber la situació de l’educació a les escoles de Barcelona de titularitat municipal i doncs per fer-vos arribar els motius de la VAGA GENERAL EDUCATIVA convocada pel dia 9 i 15 d’octubre per part de la CGT i l’ASPEPC.

La situació és molt greu a les escoles bressol municipals. No s’ha posat gairebé cap recurs per afrontar la complicada situació als centres davant la crisi de la COVID. l’únic recurs que s’ha donat són tres hores més de suport educatiu, que segons expressen les direccions i educadores de poc serveixen. A més, si sou un ajuntament progressista que defensa els serveis públics no s’hauria d’apostar per la privatització d’aquests, com és el cas del suport educatiu. 
Sabem que el Departament d’Educació ha eliminat la dotació a les escoles bressol municipals des de la crisi financera i les retallades i des d’aleshores ho estem reclamant i seguim reclamant-ho. També sabem que és el Departament que estableix els màxims de ràtios a bressol i també els hi exigim la baixada de les mateixes. Ara bé, també sabem que l’Ajuntament té superàvit, però prioritza la contractació de guàrdia urbana abans que de personal de l’educació. 


El que cal a les escoles bressol és una baixada efectiva de les ràtios, 5 per lactants, 9 per caminants i 15 per grans, que per altra banda fa anys que reclamem. Ara la situació és insostenible, les ràtios són les mateixes de sempre i és impossible seguir les normes de seguretat establertes per les autoritats sanitàries. Però això no és tot.


Sembla que les educadores bressol són classificades amb un nivell RN1 de risc laboral, és dir com si estiguéssim en una oficina, quan no cal explicar que estem en contacte constant amb infants sense mascareta i amb secrecions corporals dels mateixos i que aquests poden estar contagiats. Per ser classificats com a risc RN1, les treballadores vulnerables han sigut enviades a treballar, quan al juny, per exemple, quan la pandèmia estava més controlada, es van quedar a casa.


A les escoles bressol falten mans, falten educadores, falten complementàries, falten conserges. Les direccions no poden més, han de fer tasques de control d’entrades i sortides i ha incrementat exponencialment la tasca burocràtica amb l’aplicatiu traça COVID, on han d’introduir infants i educadores un a un. Les aules, doncs, no tenen cap suport. Les aules s’omplen de plors i les educadores no tenen cap ajuda.


Així, l’estrès que manifesten les educadores i directores és insuportable i aviat es començaran a succeir les baixes. Per no parlar dels protocols que no han rebut cap supervisió del comitè de prevenció de riscos ni per cap expert i l’arbitrarietat en els protocols de confinament i proves PCR que a cada servei de salut són diferents.


I el més greu: un Ajuntament que s’autoproclama feminista no hauria de deixar desemparades les mares (i de vegades pares) amb menors a càrrec confinats preventivament. Fins i tot la Generalitat ha habilitat un permís per aquests casos. Pels treballadors de l’Ajuntament hi ha la possibilitat de teletreballar, però i les educadores bressol?? Què han de fer si confinen el grup-classe dels seus fills i filles? l’única solució que els donen des de l’IMEB és un permís no retribuït. Perquè sempre són les últimes de la cua? Perquè aquest menyspreu?
I per acabar-ho de rematar, les educadores substitutes s’han trobat amb una nova clàusula als seus contractes, sense ser informades i veient-la després d’haver signat la presa de possessió del càrrec, on diu que se’ls rescindirà el contracte en cas de confinament, abocant-les a una situació més precària que en el cas de les treballadores externalitzades. 


L’Ajuntament de Barcelona hauria de vetllar per un servei de qualitat i per la salut de les professionals, dels infants i de tota la ciutat. Ja s’han hagut de tancar unes quantes escoles bressol i uns quants grups. Fins quan permetreu aquesta negligència? La salut de tothom està a les vostres mans.


Per altra banda estan les escoles de primària, secundària, escoles d’adults, escoles d’art i d’educació especial de titularitat municipal, on hi treballen docents i personal d’atenció i serveis municipal. Mentre que s’han practicat proves serològiques a tot el personal de l’Ajuntament, el nostre col·lectiu, que no pot teletreballar i que fa una atenció directa intensiva amb els usuaris (l’alumnat) no ha tingut dret a cap prova serològica, posant aquest personal en risc i de retruc a tota la ciutadania.


A les escoles municipals tampoc s’han abaixat les ràtios, i on s’han aconseguit reduir ha sigut a força de suprimir desdoblaments i suport als infants amb necessitats educatives especials, perquè el màxim d’increment de dotació ha sigut mig docent més per centre.


A més estem en la mateixa situació que les bressol quant al personal vulnerable, que se l’envia a treballar presencialment en gairebé tots els casos i sovint hi ha una manca de resposta per part del Consorci d’Educació i no s’estan substituint aquestes persones vulnerables.


No volem oblidar tampoc el personal externalitzat que també forma part del sistema educatiu i del que l’Ajuntament se n’hauria de fer responsable, com és la situació del personal de cuina constantment maltractat per les empreses licitades i que es va manifestar el passat 30 de setembre a pl. Sant Jaume sense cap resposta per part vostra tot i la carta oberta i la petició de reunió que ja vàreu rebre.Per això exigim:


  • Reducció de ràtios: 10-15 a EI-PRI; 20 a Secundària. A escoles bressol; 5 per lactants, 9 per caminants i 15 per grans.

  • Retorn de la dotació pressupostària a les escoles bressol municipals. 
  • Contractació d’una complementària i conserge a les escoles bressol.

  • Increment de plantilles necessari per reduir les ràtios sense afectar a les especialitats, atenció a la diversitat i de suport als alumnes amb NEE.

  • Dotació de personal sanitari a cada centre.

  • Substitució de les treballadores vulnerables que no es poden incorporar als centres.

  • Dotació de tot el material necessari als centres (mascaretes FFP2 i pantalles facials, hidroalcohols, termòmetres).

  • Increment dels recursos necessaris per part del departament i ens locals per garantir l’aplicació dels protocols de neteja i desinfecció als centres.

  • Permís retribuït no recuperable per a les treballadores i els treballadors amb menors al seu càrrec en situació d’espera de resultat de PCR, aïllament o quarantena.

Reclamem a l’Ajuntament de Barcelona que es faci responsable de l’àmbit educatiu de la ciutat de Barcelona i més en les circumstàncies actuals de pandèmia on tota la ciutat es pot veure greument afectada.


Esperant la vostra resposta i les actuacions pertinents per millorar aquesta situació,


rebeu una cordial salutació i l’oferiment a col·laborar en el que sigui necessari.
CGT CEB-IMEB