El Departament i certes direccions violen el reglament general de protecció de dades

Des de CGT Ensenyament volem encoratjar a tota treballadora dels centres educatius públics a negar-se a cedir qualsevol dada biomètrica per enregistrar la seva entrada i sortida laboral dels centres de treball. El novembre de 2023 l’Agència Espanyola de Protecció de Dades va publicar una guia d’aclariments sobre l’ús de dades biomètriques pel control d’accés i presència tant amb fins laborals com no laborals per alinear-se amb el compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Des de novembre, les dades biomètriques (empremta digital, registre de veu, lectura facial o de l’iris, etc.) són considerades dades de tractament d’alt risc. Per tal d’utilitzar-les, la persona responsable ha de fer-ho sota l’empara d’una norma específica amb rang de llei que autoritzi expressament utilitzar dades biomètriques amb la finalitat pretesa. L’Agència Espanyola de Protecció de Dades, seguint la normativa Europea, aclareix que el pur consentiment de la persona treballadora no es considera suficient com a justificació, pel principi de no equanimitat i subordinació en la relació laboral que empodera l’empresari o responsable sobre l’empleat, creant un desequilibri que no garanteix la parcialitat en l’atorgament del consentiment. També deixa ben clar que qualsevol sistema d’enregistrament de presència en la jornada laboral ha de complir el principi de minimització de les dades, el que vol dir que no es poden recollir ni tractar més dades que les estrictament necessàries per a la finalitat concreta del tractament, en aquest cas el temps de treball. El fet que sigui possible realitzar aquesta funció amb sistemes no biomètrics, assegura que el principi de minimització de les dades per enregistrar la presència laboral en centres educatius s’incompleix amb l’ús de sistemes biomètrics.

A més, la Guia precisa que en els casos on captar dades biomètriques pugui ser justificable per llei i entre els quals no s’inclou la naturalesa pròpia de l’activitat laboral en centres educatius, de forma prèvia a l’inici del tractament, és obligatòria la realització d’una Avaluació d’Impacte per a la Protecció de Dades, en la que entre altres aspectes, s’acrediti la superació de la triple anàlisi d’idoneïtat, necessitat i proporcionalitat del tractament. És per això que CGT Ensenyament ha requerit al Departament d’Educació i a les direccions dels centres educatius dels quals té constància que utilitzen lectors d’empremta digital per fer el registre d’entrada de les treballadores, l’informe de garanties de l’ús correcte de les dades de risc, i també de l’informe d’anàlisi d’idoneïtat, necessitat i proporcionalitat del tractament de les dades biomètriques. 

No ens estranya, donada la deriva altiva i negligent del Departament (i l’Administració en general), el seu silenci com a resposta. És per això que hem decidit iniciar una doble via de reclamació:

  • D’una banda, l’obertura d’una denúncia davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades assenyalant els centres educatius que no han respost la interpel·lació que els hem fet per diverses vies des del passat mes de novembre, i també al Departament subsidiàriament per inacció administrativa després d’haver-ho denunciat en diverses ocasions a la mesa sectorial i davant la delegada de protecció de dades del mateix Departament també en dues ocasions. L’APDCat ha incoat expedient que actualment es troba sota investigació.
  • D’altra banda, iniciem una campanya pública de denúncia per la vulneració del Reglament General de Protecció de Dades en tots aquells centres que estan utilitzant tecnologia biomètrica per controlar les seves treballadores. Per això, animem a tota treballadora a negar-se a utilitzar tal tecnologia i a exigir un mètode alternatiu tradicional, i a no enregistrar-se en el cas que se li negui tal dret. Mentrestant, CGT Ensenyament farà difusió d’una llista pública de centres educatius infractors on s’està vulnerant la normativa. Per tal d’incloure els centres a la llista, podeu escriure a denuncia.ense@cgtcatalunya.cat informant-nos del centre a on està passant, o posar-vos en contacte amb la delegada del vostre centre. Les nostres delegades faran la comprovació posterior visitant el centre si cal. En la difusió d’aquesta llista des de CGT Ensenyament garantim el més estricte anonimat de les persones per protegir l’alertador/a.

Volem acabar advertint a les direccions dels centres que estan aplicant la biometria, així com a la responsable de la protecció de dades del Departament, que estan transgredint un dret fonamental de la ciutadania tal com CGT Ensenyament ja els va advertir, i que si no es reverteix la situació de manera imminent, haurem de recórrer (un cop més) als tribunals.

CGT Ensenyament

Maig 2024LLISTA PÚBLICA D’INFRACTORS

  • INS El Castell – Esparreguera – Baix Llobregat
  • INS El Calamot – Gavà – Baix Llobregat
  • INS Lluís Domènech i Montaner – Zona Franca – Barcelona
  • INS Pompeu Fabra – Badalona
  • INS Vall d’Hebron – Barcelona
  • INS Premià de Mar – Maresme