Calendari escolar per al curs 2024-2025 

Avui el DOGC ha publicat ​ l’Ordre EDU/104/2024​, de 6 de maig, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2024-2025 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.​

​Inici de les classes

9 de setembre de 2024

 • educació infantil
 • escoles rurals
 • llars d’infants de la Generalitat de Catalunya
 • educació primària
 • educació secundària obligatòria 
 • als cicles formatius de formació professional de grau bàsic

12 de setembre de 2024

 • batxillerat
 • cicles formatius d’FP de grau mitjà i superior
 • cursos d’especialització de l’FP
 • itineraris formatius específics
 • programes de formació i inserció
 • curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà
 • curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior i als cicles formatius de grau mitjà d’APD.

No més tard del 16 de setembre de 2024

 • cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny
 • ensenyaments artístics de règim especial d’arts escèniques 
 • graus professionals de música i dansa
 • ensenyaments artístics superiors 
 • ensenyaments esportius 
 • ensenyaments de centres i aules de formació d’adults

No més tard del 23 de setembre de 20024

 • ​ ensenyame​nts de les escoles oficials d’idiomes.

Vacances

Nadal: del 21 de desembre de 2024 al 7 de gener de 2025, ambdós inclosos.

Setmana Santa: del 12 d’abril al 21 d’abril de 2025, ambdós inclosos.​

Fi de les classes

20 de juny de 2025: acaben les classes al segon cicle d’educació infantil, a l’educació primària, a l’educació secundària obligatòria, al primer curs de batxillerat i a la formació professional de grau bàsic.

Les activitats escolars a l’educació infantil (0-3 anys) en les llars d’infants de titularitat de la Generalitat de Catalunya finalitzen el darrer dia laborable del mes de juny.

Les resta d’ensenyaments acaben el curs d’acord amb la seva programació acadèmica.

Activitats d’avaluació​

Batxillerat

 • Segon curs: Les activitats d’avaluació extraordinària es faran després de l’avaluació final ordinària a partir de la segona setmana de juny, de manera que no més tard del 13 de juny hagin finalitzat.
 • Primer curs: es faran al llarg dels cinc darrers dies lectius del curs escolar.

Cicles formatius

 • Segones convocatòries dels cicles formatius, a excepció de les del darrer curs de cicles formatius de grau mitjà, es faran després de l’avaluació de la primera convocatòria, a partir del 9 de juny.
 • Darrer curs de cicles formatius de grau mitjà de formació professional s’han de programar a cada centre de manera que no més tard del 13 de juny hagin finalitzat.
 • Cicles formatius d’ensenyaments esportius i d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà i, quan escaigui, dels cursos de formació específics d’accés als cicles formatius s’han de programar durant els tres primers dies laborables del mes de setembre.

Els processos administratius d’avaluació que corresponen al curs acadèmic anterior han d’estar acabats abans del 20 de setembre.

​Més informació

Plantilla per al calendari de centres

Data d’actualització: 14.5.2024