CFA de St Boi: obliguen a tancar un curs ja començat

NOTA DE PREMSA

Sant Boi: obliguen a tancar curs ja començat

El Departament d’Educació posa pals a les rodes de l’educació de persones adultes.

Incomprensiblement el Departament d’Educació es nega a autoritzar el curs de preparació per la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior que s’imparteix al CFPA Lluís Castells a de Sant Boi de Llobregat. Són 28 persones afectades, més altres 21 en llista d’espera. L’ampliació d’oferta no significa augment de plantilles, la qual cosa encara fa més increible la negativa categòrica del Departament. Els alumnes i professors han iniciat un seguit de mobilitzacions per fer possible aquest curs.

Aquest curs estava previst des d’abans de l’estiu, el Departament havia consentit oralment a fer aquesta ampliació d’oferta quan es fessin les modificacions definitives a inicis de setembre i l’Ajuntament de Sant Boi en va fer publicitat dins l’oferta 2007-2008, per la qual cosa tot estava preparat per començar amb normalitat el mes de setembre. quan va arribar la denegació del Departament d’Educació el curs va començar el dia previst.

Els alumnes van passar per registre d’entrada 28 cartes adreçades a la Direcció General del Departament d’Educació i a la Direcció d’Ensenyaments Professionals Artístics i Especialitats. No han tingut cap resposta. Han recollit signatures de tots els alumnes del CFA Lluís Castells i les han portat a l’Ajuntament per demanar que sigui l’Alcalde en persona qui intercedeixi per ells.

La situació és preocupant doncs no hi ha cap altre centre al municipi que prepari per aquestes proves, i hi ha una situació de saturació en les poblacions properes del Baix, amb cursos plens de fins a 50 alumnes/aula a Sant Joan Despí) i llistes d’espera de 10 persones a Gavà, 24 a Viladecans, 4 a Castelldefels, 10 a Sant Feliu, 12 a Sant Vicenç dels Horts i havent denegat la petició del centre de Molins d’ofertar-la.

Per tot això la Mesa de l’Educació de Persones adultes*, que ja vam enviar nota d’inici de curs denunciant les moltes mancances que patien els centres, demanem

• Que immediatament s’autoritzi l’oferta del centre de Sant i Boi.

• Instem al Departament a complir els acords que tenim signants d’impuls d’aquests ensenyaments i

• Completar els recursos addients per no deixar cap demanda de formació d’adults sense plaça pública i garantir així el dret a l’educació.

Mesa de l’Educació de Persones Adultes de Catalunya, 5 d’octubre de 2007.

* La Mesa de l’Educació de Persones Adultes de Catalunya és un moviment unitari que aplega a tres sindicats de professorat (CCOO, USTEC i CGT) amb representacions directes del professorat de centres i aules públics de persones adultes.