CGT anem a la vaga en suport a les treballadores del PAE

EL PERSONAL LABORAL DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ FEM VAGA EL 9M
El personal laboral diem prou!! Se’ns ha acabat la paciència.

Fruit del malestar que compartim les treballadores i treballadors pel tracte que rebem per part de l’administració, el personal laboral d’atenció educativa i tot el personal laboral ens hem unit amb la voluntat de fer-ho públic i exigir que se’ns reconegui la nostra tasca i professionalitat.


Avui som aquí el PAE, el Personal d’Atenció Educativa:
Tècniques i tècnics especialistes en educació infantil (TEEI)
Educadores i educadors d’educació especial (EEE)
Tècniques i tècnics integradors socials (TIS)
Auxiliars d’educació especial (AEE)
Educadores i educadors d’educació infantil (EDU)
Fisioterapeutes (FIS)


El personal laboral del Departament d’Educació som un col·lectiu imprescindible als centres educatius. Donem servei, suport i fem atenció educativa a les dues etapes d’educació infantil, a primària, a secundària i als centres d’educació especial. També a l’escola inclusiva.

Donem suport al desenvolupament del projecte educatiu del centre, complementem l’atenció
educativa a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, perquè pugui
avançar amb èxit en el procés d’aprenentatge i participar en totes les activitats del centre
amb la màxima autonomia, i vetllem per la inclusió del que es troba en situació de
vulnerabilitat. En aquest sentit, l’atenció educativa inclou l’atenció a l’alumnat (individualment
o en grup), la coordinació amb el tutor o tutora, l’equip docent i altres serveis i, si s’escau,
les reunions amb les famílies i altres agents educatius.


Tot i tenir un paper fonamental en el sistema educatiu, sempre hem estat un col·lectiu
invisibilitzat i menystingut pel Departament d’Educació i per l’Administració.

Al llarg dels anys, malgrat anar guanyant progressivament prestigi dins la comunitat
educativa, el Departament ha mantingut una actitud immobilista davant de qualsevol
proposta de millora de les nostres condicions laborals.


A més a més, volem posar de manifest que som un personal amb titulacions superiors, tal
com reconeix la normativa vigent de titulacions acadèmiques i d’accés a la borsa.
Actualment, l’administració pública té contractades a 3.000 persones (TEEI, EEE, TIS i FIS)
classificades al VI Conveni en un grup inferior al que ens pertoca per la nostra titulació i
categoria professional. Fet que repercuteix directament en el nostre reconeixement laboral,
en els nostres sous i en la nostra futura, i en molts casos no tan llunyana, jubilació.
Exigim la reclassificació de la nostra categoria professional i l’augment de sou
corresponent.

Durant aquest curs, no s’ha avançat pràcticament en res, ni al Comitè Intercentres ni a les
Meses Tècniques, on no hi ha cap mena de voluntat negociadora. Les excuses del
Departament sempre es basen en problemes de gestió, en manca de pressupostos o en
frases com “ho tindrem en compte”, “en prenen nota” o “ho estudiarem”, que s’acaben
materialitzant en un no res.


Cansades de les seves cortines de fum i de falsos compromisos d’estudi de les propostes
de la part social, i en un context polític enmig de la campanya electoral, plena de promeses,
necessitem situar les nostres reivindicacions dins de les futures accions de govern.


Demanem a tots els partits polítics:
que es presenten com a candidats a governar aquest país que ens escoltin i que es comprometin a portar endavant accions cap a la millora real de les nostres condicions laborals.


No ens conformem amb engrunes.
Volem el que és nostre.


La llista és llarga i fa temps que esperem:

 • La reclassificació de tot el personal laboral del Departament d’Educació,
  sotmès a un conveni col·lectiu obsolet des del 2008, amb les millores retributives i de
  reconeixement professional que ens pertoquen.
 • El reconeixement i la millora de les condicions laborals de les companyes del primer
  cicle de l’escola rural que, tot i que exerceixen tasques d’educadores de llars
  d’infants, són contractades com a TEEI.
 • El reconeixement de l’etapa 0-3 com una etapa educativa més, cal dotar-la de
  recursos que permetin una atenció educativa, equiparant-nos a les recomanacions
  de la Unió Europea, inclusiva i de qualitat amb un calendari equiparat a la resta de
  centres educatius.
 • L’equiparació de drets laborals, ja reconeguts per als companys i companyes
  docents dels centres, com són:
  ● El reconeixement del mes de juliol com un mes de formació i no d’abús de
  funcions.
  ● La reducció de 2 hores d’atenció directa a l’alumnat per al personal major de
  55 anys, perquè nosaltres també envellim i patim sobrecàrrega laboral amb
  un horari major de permanència als centres.
 • La millora en la gestió de la borsa de treball, que actualment és disfuncional i
  obsoleta i no garanteix la igualtat d’oportunitats entre les persones candidates ni
  tampoc l’entrada de nou personal, inclús en categories on la borsa està buida.
 • Un sistema realment inclusiu. Cal la implementació real del decret d’inclusiva, amb
  dotació de personal d’atenció educativa propi del Departament d’Educació, ajustada
  a les necessitats reals del sistema. Cal aturar la privatització i la precarització. No
  acceptem l’externalització dels recursos per a l’escola inclusiva.
 • El 6% del pressupost per educació, tal com contempla la LEC.
  Fa massa temps que reclamem i esperem millores.

El 9 de maig fem vaga perquè l’Administració ens ha demostrat que no està disposada a negociar ni avançar en cap dels punts que històricament el personal laboral reivindiquem.


Sumem-nos a la vaga del 9 de maig!
Sortim al carrer i fem-nos visibles!
Reivindiquem els nostres drets!
AQUEST 9 DE MAIG,
JORNADA DE VAGA DEL PERSONAL LABORAL DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ:

9.30 h ENCARTELLADES, punts de trobada:
Plaça dels Països Catalans (Estació de Sants – Barcelona)
Auditori (Sortida Metro L1 Marina – Barcelona)
12.00 h CONCENTRACIÓ
Tall a Via Augusta i dinar de carmanyola.
Serveis Centrals del Departament d’Educació.
Via Augusta, 202-226 – Barcelona