[Plataforma per l’Educació Musical – PEM] Carta oberta a la futura consellera d’Educació

“Per tal de garantir el dret a una educació musical de qualitat durant l’etapa obligatòria de tot l’alumnat de Catalunya, considerem imprescindible l’augment de les hores dedicades a la música en el currículum escolar a primària i secundària”

Plataforma per l’Educació Musical – PEM

Benvolguda futura consellera d’Educació de Catalunya,

Des de l’Associació Plataforma per l’Educació Musical – PEM ens dirigim a vostè per a expressar-li la nostra preocupació sobre el tractament que històricament ha rebut la nostra àrea per part de les administracions educatives, que han menystingut sistemàticament l’Educació Musical en els ensenyaments obligatoris de Catalunya.

Som conscients dels reptes a què s’enfronta el nostre sistema educatiu i també que hi ha algunes àrees que requereixen una atenció preferent per part de les administracions, per aquest motiu, no podem desaprofitar el gran potencial educatiu de la música en la formació integral dels nostres infants i joves.

La música no és només una disciplina artística; nombrosos estudis científics avalen la importància d’aquesta en el desenvolupament cognitiu, psicomotriu i afectiu de l’alumnat. De tots els beneficis que suposa rebre una bona educació en l’àmbit musical, volem destacar els següents:

– Des de l’àrea de música es fomenta l’escolta activa, l’atenció, la concentració, el treball cooperatiu, l’esforç i la perseverança.

– La música cohesiona els col·lectius i connecta les persones. És l’àrea més integradora, inclusiva i transversal.

– En el context actual de regressió del català, la música té un paper fonamental en el manteniment de la llengua, cultura i tradicions pròpies.

– La pràctica musical, a través del cant, de la dansa i de la pràctica instrumental, afavoreix el desenvolupament de la capacitat lingüística, expressiva i psicomotriu dels infants.

– L’educació musical millora la convivència, desenvolupa l’empatia, l’autonomia i l’autoestima de les persones.

– L’educació musical ajuda a desenvolupar la creativitat i la sensibilitat estètica alhora que educa pel bon gust i el sentit crític dels futurs ciutadans.

– Segons la neurociència, la música és la millor gimnàstica pel cervell, ja que l’activa de manera global i permet guanyar en plasticitat, creant noves i millors connexions neuronals. A més, activa la part emocional del cervell, que és fonamental per a poder crear aprenentatges significatius.

– A més a més, diversos estudis han demostrat una relació directa entre l’educació musical i el rendiment acadèmic en altres àrees del coneixement, com les matemàtiques, la llengua i les ciències.

Malgrat tots aquests beneficis, hi ha una tendència preocupant cap a la reducció de les hores dedicades a l’educació musical durant l’etapa d’educació obligatòria, desaprofitant així el gran potencial educatiu de la música.

Evidentment, quan parlem d’educació musical durant l’etapa obligatòria, no es tracta de formar músics professionals, sinó de proporcionar una educació integral que promogui el desenvolupament personal i les capacitats de l’alumnat. A més a més, la música és un patrimoni cultural que mereix ser preservat i valorat dins del sistema educatiu.

Així doncs, per tal de garantir el dret a una educació musical de qualitat durant l’etapa obligatòria de tot l’alumnat de Catalunya, considerem imprescindible l’augment de les hores dedicades a la música en el currículum escolar a primària i secundària.

Confiant en la seva sensibilitat i compromís amb l’educació dels infants i joves de Catalunya, demanem concertar una trobada per a tractar els punts anteriorment exposats, així com les demandes incloses en el nostre Manifest en defensa de l’Educació Musical, que van dirigides a promoure i enfortir l’Educació musical en el nostre sistema educatiu.

Cordialment,

Plataforma per l’Educació Musical – PEM