CGT denunciem que el programa Sensei té professorat novell cobrant la meitat i precaritza l’accés a la docència

El Departament d’Educació ha engegat aquest curs un programa temporal de residència inicial docent en centres educatius anomenat Sensei. Aquest programa ve finançat pels fons europeus Next Generation i té una durada de dos anys. Està pensat per aquelles persones que tenen la titulació requerida per impartir docència, estan inscrites a la borsa i tenen menys de tres mesos de serveis prestats.

En aquest programa hi ha 250 places per a professorat novell que s’han incorporat a 59 centres. El professorat novell Sensei que s’hi ha incorporat realitza la jornada completa al centre: la meitat de la jornada és de formació i l’altra meitat és de docència supervisada, per la qual cosa només cobren el que correspon a mitja jornada docent. Aquests salaris són insuficients, dificulten la independència econòmica i suposen una precarització i desigualtat en l’accés a la docència, especialment de la joventut treballadora.

Aquest programa, a més, genera greuges comparatius en dos sentits. Per una banda, genera diferències salarials entre professorat novell que entra amb el programa Sensei i el que entra per borsa. D’altra banda, el professorat que tutoritza les pràctiques dels graus de Magisteri o dels màsters de Secundària no tenen cap reconeixement d’hores de formació ni cap reducció d’hores lectives, mentre que en el cas del professorat mentor d’aquest programa sí que en té.

Aquest programa, que podria ser interessant per a millorar, retribuir i reconèixer les pràctiques dels graus i màsters per exercir la docència, no deixa de ser un MIR docent al qual sempre ens hem oposat. Es tracta d’una operació propagandística del Departament, que lluny de millorar la formació inicial del professorat, precaritza l’accés a la docència i serveix per tapar la falta de personal i de recursos.Des de CGT hem elaborat una guia sindical amb els aspectes bàsics que regulen el programa Sensei i us convidem a organitzar-vos amb nosaltres al grup de Telegram i al Sindicat per poder plantar cara a la precarietat.

Anàlisi i reivindicacions

  • El Departament no hi ha invertit econòmicament (només un 5%). És un programa que depèn dels fons europeus Next Generation, per la qual cosa no hi ha garanties de continuïtat després de 2025.
  • És una operació propagandística per fer veure que milloren l’educació només apostant per una formació permanent inicial que afecta molt poques persones. Per què no es plantegen canvis en els graus de Magisteri i els màsters de professorat i en els seus períodes de pràctiques, que, fugint del voluntarisme extrem, haurien de ser remunerats, millor planificats i més reconeguts?
  • Tot i que la presència al centre educatiu és completa, aquesta es distribueix fent mitja jornada de docència supervisada remunerada i mitja jornada de formació no remunerada, la qual cosa en dificulta la independència econòmica. Per garantir la igualtat d’accés a la professió docent de la classe treballadora, cal una equiparació en la dedicació, remuneració i titulació requerida.
  • Genera greuges comparatius entre el professorat novell Sensei i el que s’acaba d’incorporar a les aules a dedicació completa, tot tenint en compte que en alguns casos no es té la formació requerida (Màster).
  • Genera greuges comparatius entre les persones mentores del programa Sensei i les dels graus de Magisteri i del Màster de Secundària pel que fa al reconeixement d’hores de formació i reducció d’hores lectives.
  • Donada la situació de retallades i desinversió en l’educació pública, no tenim la garantia que aquest professorat novell realitzarà les hores de docència supervisada o, fins i tot, que no faci hores lectives de més i serveixi per substitucions internes. A més, el Departament no està dotant de més personal als centres per poder fer una reducció de la càrrega lectiva de fins al 50% dels docents mentors.
  • En la pràctica és com el MIR docent a què sempre ens hem oposat per precaritzar i tapar la falta de personal als centres educatius.

Informa’t i organitza’t!

Guia sindical professorat Sensei #ProfessoratSenseiDrets

Grup de Telegram #ProfessoratSenseiDrets

Comunicat per imprimir i penjar als centres educatius