Coeducació per a les persones de referència dels consells escolars de centre

L’objectiu principal d’aquest curs és acompanyar el professorat en el seu procés de canvi envers la coeducació.

El contingut d’aquest curs va destinat a modificar les maneres de procedir androcèntriques i estereotipades de les persones docents i dels centres. No es tracta d’incrementar el treball diari ni els currículums amb nous continguts sinó de canviar les maneres, hàbits i recursos que fem servir a les aules, tenint present la coeducació i, en primer lloc, la diferència sexual i les relacions de poder entre dones i homes.

Podem considerar l’escola com la institució més democràtica i igualitària de la nostra societat, però encara és profundament androcèntrica, en el llenguatge i en currículum (història, art, literatura, ciències…).

Vivim en una societat classista, masclista i patriarcal, tot i que hem de reconèixer que avui, les dones tenim drets legals, que fa pocs anys no teníem, que propugnen la igualtat. Però també sabem que per a què això segui realitat calen correccions que en la pràctica no s’estan implantant de manera prou contundent.

El món ha canviat molt, les dones i el seu fer també; cal que aquest canvi arribi més lluny. En primer lloc respecte el fer de les dones, però també cal un canvi dels homes. La coeducació comporta un valor afegit per a totes les persones perquè té en compte el que cada una porta al món, sigui quin sigui el seu gènere, ideologia o cultura. Per tant, és en la coeducació que s’haurien de focalitzar tots els esforços polítics i socials per aconseguir una formació real i integral i un millor rendiment acadèmic de les futures generacions.

Material del curs