Com ens afecta a les treballadores de les escoles bressol la regularització dels conceptes relacionats amb la paga extra d’abril i el complement d’experiència professional.

A causa de les inquietuds i comentaris que estem rebent per part de les companyes, us fem arribar aquest comunicat amb l’objectiu que pugueu entendre com tot aquest greu assumpte  ens afecta també a nosaltres.

Fa un parell de setmanes l’administració ens va citar per dir-nos que la paga d’abril i el complement d’experiència professional estaven en perill per un possible futur informe de la Sindicatura de Comptes, i posant-nos la por al damunt va aprofitar per a jugar al joc brut del xantatge. La seva proposta afecta a tota la plantilla (substitutes, interines i funcionares), i el que pretén és vincular una part del nostre salari a una avaluació. L’impacte econòmic d’aquesta mesura depèn de l’antiguitat de la treballadora, el qual per la major part de la plantilla oscil·laria entre els 2.500 € i els 4.500 € anuals. Si voleu fer un càlcul aproximat d’aquest import, hauríeu de sumar el que percebeu com a paga extraordinària a l’abril, més el complement d’experiència que es cobra mensualment (del qual més a baix n’aprofundirem).

Des de la CGT, i així ho hem fet saber des del primer dia, no acceptem sota cap precepte que per cobrar el que ja cobràvem ara ens facin passar per una avaluació, i que aquesta es faci des d’un sistema jeràrquic pervertint així, en el nostre cas, el sistema democràtic sota el qual s’haurien de regir les escoles.

En el principi de la negociació l’administració ens va dir que no havíem de patir, que l’avaluació seria un pur tràmit perquè tothom pogués cobrar com fins ara, però la nostra sorpresa ha estat que aquest dilluns 03 de juny, ens van presentar una proposta d’avaluació que no era gens simbòlica, amb uns ítems de comportament i competències. Això és una avaluació en tota regla! Ens proposen un seguit d’ítems i ens diuen que per cobrar s’han d’assolir un número determinat, la majoria d’aquests brillen per la seva subjectivitat. Per tant, d’allò de què és una avaluació bloquejada i impossible de suspendre, de cap manera. Aquesta proposta té massa perills, i suposa un atac directe a les treballadores. 

La CGT hem perdut tota la confiança. A banda de què ens han deixat clares les seves intencions amb una proposta inacceptable, s’aprofiten del seu poder per fer-nos caure en el seu joc; fer-nos perdre el temps, evitant així que lluitem i treballem per altres millores necessàries dels sectors. Per exemple, pel que fa a les bressol, ara que per fi havíem aconseguit trobar la manera d’asseure’s a parlar sobre les nostres condicions laborals amb una mesa de funcionàries de l’IMEB, amb l’excusa de què el tema que ens ocupa és transcendental, ens aturen i ocupen l’espai.

I a part del perill econòmic que tot aquest canvi pot suposar, aquesta regularització condiciona al benestar de les treballadores pel que fa a la llibertat d’opinió, les relacions en el lloc de treball… Ja que, amb aquest sistema tothom se sentirà còmode i tranquil per expressar les seves opinions?, i si són dispars? … A banda tampoc tenim cap garantia que un informe negatiu a l’expedient, en un futur, no pugui afectar en altres aspectes laborals com en la participació i elaboració dels projectes de les escoles: què passa si no es comparteixen criteris? O si es donen situacions d’abús de poder? Quines eines tenim com a educadores per poder visibilitzar això sense sentir-nos coaccionades per una avaluació que pot arribar a ser subjectiva?, i si són les direccions de les escoles qui han d’avaluar si som vàlides per cobrar el que ja cobrem, traspassar aquest pes i responsabilitzar-les d’això és carregar a les companyes amb una altra tasca burocràtica més i del tot jeràrquica. I qui hagi d’avaluar a les direccions, sota quin “poder” ho farà? 

Pel que fa al complement d’experiència, un altre gran meló! Malgrat fer anys que busquem esbrinar ben bé el motiu del greuge amb la resta de la plantilla, i quina quantia cobrem les educadores i mestres de les escoles bressol per aquest concepte ningú ens ho sap explicar amb detall. 

Quan es va pactar i signar aquest acord (que la part social del moment ens diu que prové d’un referèndum), a la CGT no tenia delegades de bressol. D’aquesta manera no disposem de la informació per poder saber exactament quins diners realment percebem pel concepte i, per tant, no sabem amb exactitud l’import que perilla… L’administració ens diu que l’import a percebre el tenim repartit entre el complement d’experiència i el complement de destí (però mai ens ha especificat quina part del complement de destí és el que serveix per a complementar-lo…). I el que és pitjor de tot això és que avui dia encara no hem pogut esbrinar que és el que ens estan i han estat “estafant” des del famós referèndum a totes i cadascuna de nosaltres! 

A banda, i no menys important, cal informar que les mestres i educadores de bressol a l’annex de condicions tenim la paga d’abril consolidada, això significa que no ens descompten res quan les baixes mèdiques són superiors a 10 dies (un fet que sí que es dona en la resta de sectors). Coneixedores i sensibles d’aquesta casuística (segur que si tenim aquest acord és per un motiu de pes darrere), estem demanant reiteradament en les meses que de cara al nou acord que estan intentant imposar-nos es tingui constància d’això i que es mantingui com fins ara. L’administració ens diu que això no ho posaran perquè no està clar si això es mantindrà… això és molt greu! Les treballadores de bressol ja tenim aquesta paga consolidada i sense perill de penalitzar-nos quan tenim una baixa.

Com a conclusió, i així ho hem dit a l’administració, sembla que ara que l’estabilització ha donat seguretat laboral i ens ha tret de la precarització temporal a una gran part de la plantilla (encara falten companyes que estan en abús de temporalitat) busquen altres mecanismes per pressionar i condicionar la nostra autonomia com a treballadores.

Per què sabem que hi ha més opcions legals que no passen per una avaluació en mans dels comandants, per què no sempre és cert què el que es diu no ser legal, ho és, i per què sabem de primera mà que les mobilitzacions de la plantilla serveixen, ORGANITZEM-NOS! 

Per què l’administració ha fet una proposta inadmissible, i per què no acceptem que se signi un acord lligat a l’avaluació arbitrària i subjectiva, des de CGT hem fet un preavís de VAGA.