COMUNICAT DE SUPORT A LES FAMÍLIES DE L’ESCOLA DE PICAMOIXONS QUE FAN BOICOT A LES PROVES D’AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA I COMPETÈNCIES BÀSIQUES


 
Aquesta setmana diversos mitjans del territori han informat sobre la intenció d’algunes famílies de l’escola de Picamoixons de fer boicot a les proves d’avaluació diagnòstica de tercer i de competències bàsiques de 6è de primària. Des de la secció sindical de CGT Ensenyament Tarragona Deixem de ser una illa volem manifestar el nostre ple suport a les famílies que han decidit objectar i no portar els seus fills i filles a l’escola els dies que s’apliquin aquests exàmens.

Deixem de ser una illacomparteix els motius d’aquesta decisió, que no impliquen en cap cas la renúncia a l’avaluació com a instrument fonamental de la reflexió de la pràctica educativa, però que sí expressen la legítima discrepància del model d’avaluació imposat pel Departament d’Ensenyament en base a les lleis LEC i LOMCE que inclou molts punts discutibles.

No acceptem l’argument que ja ha utilitzat en diferents ocasions la Consellera per justificar la realització d’aquestes proves. Són proves nascudes de la LEC, es diu, i no pas resultat de l’aplicació de la LOMCE. Està clar que no és l’origen jurídic de la norma que les regula el que importa, sinó les característiques de les pròpies avaluacions, de caire classificador, allò que les fa clarament qüestionables. Aquestes proves no contemplen elements com el foment de la creativitat de l’alumnat o el desig de conèixer, aspectes que són imprescindibles però no quantificables.

Fins i tot si les proves permetessin detectar alguna necessitat educativa que hagués pogut passar desapercebuda en l’avaluació contínua i l’observació quotidiana que el professorat practica, tampoc no existeix la voluntat explícita d’assumir el compromís de proporcionar als centres els recursos necessaris per a atendre de manera eficaç aquelles necessitats educatives. Així doncs, l’objectiu final de les proves és principalment el de crear una altra eina al servei de polítiques educatives clarament dirigides a la consolidació d’un model que estimula la iniquitat.

El nostre suport a les famílies objectores és indiscutible també pel fet que en els últim cursos hem observat que mentrestant minvaven de manera dramàtica els recursos en l’aula de l’alumnat més vulnerable, i creixien les subvencions i els concerts amb les gran patronals de l’ensenyament privat, s’ha anat definint un sistema educatiu que ha de funcionar en un context dissenyat per a la competència desigual entre els centres docents públics i privats, i que es legitima per un discurs articulat entorn de la retòrica del suposat dret d’elecció de les famílies. En aquest entorn, la planificació de proves estandarditzades i censals no pot tenir un altre efecte que la mera objectivació d’unes diferències que no ajudarien a consolidar una escola més inclusiva que ofereixi una real igualtat d’oportunitats per al ple desenvolupament de tot l’alumnat.

Finalment, ens posicionem a favor del dret de les famílies a participar del procés d’aprenentatge dels seus fills i filles i en aquest cas en concret, a expressar el seu rebuig a una pràctica avaluativa que no comparteixen ni compartim. 

Deixem de ser una illa

Secció Sindical de CGT Ensenyament Tarragona

22 d’abril de 2016