Pla de Xoc contra l’Emergència Educativa

Per assolir una millora real i duradora de l’educació pública des de CGT ensenyament exigim al nou govern:

 • Una inversió en educació pública del 6% del PIB en els pròxims pressupostos a l’educació pública.
 • Increment exponencial de personal docent i de suport educatiu per fer possible l’educació inclusiva.
 • Reducció de les ràtios de grup a tots els nivells educatius.
 • Reclassificació de la categoria professional del personal d’atenció educativa (com estableix la LOE.).
 • Dignificar les condicions laborals del personal d’atenció educativa on s’inclogui la millora de la distribució horària i el juliol per formació.
 • Un nou decret que dignifiqui l’etapa del 0-3
 • Derogació dels decrets que han malmès la democràcia als centres (plantilles, direccions i autonomia) per retornar la democràcia als centres i recuperar el poder decisori dels claustres i consells escolars.
 • La reversió immediata de les retallades pendents (1r estadi al cap de 6 anys amb reconeixement del deute, reducció de 2 h lectives per majors de 55 sense altres condicionaments).
 • Estabilització real de totes les treballadores en frau de llei.
 • Temps per preparar el curs amb dignitat començant amb l’alumnat més tard de l’11S.
 • Internalització del personal externalitzat que treballa a centres públics.
 • Cap tancament de línies a l’escola pública; prou beneficiar la privada en els processos de matriculació.
 • Currículums consensuats que garanteixin l’adquisició de coneixements.
 • Supressió progressiva dels concerts educatius per evitar la segregació escolar.
 • Defensa decidida de la immersió lingüística al 100% en tots els centres com a eina de cohesió social.
 • La supressió de les religions del sistema educatiu públic.