Comunicat secció sindical del sector social CGT – Consorci de Serveis Socials de Barcelona

comunicat_seccio_sindical_del_sector_social_cgt-_consorci_de_serveis_socials_de_barcelona_1_.pdfPer fi, en data del 23 d’abril es va votar l’Acord d’adhesió al VI Conveni laboral per part del Comitè d’Empresa per tot el conjunt de treballadores del Consorci de Serveis Socials de Barcelona (CSSBCN), que esperem pugui tenir ja efectes a partir del mes de maig.

Finalment, s’ha reparat un greuge que es venia arrossegant des de la mateixa formació del Consorci, especialment per les companyes de la Casa de la Dona (VM) que es trobaven en unes condicions laborals i econòmiques molt per sota de la resta de professionals. També amb aquesta adhesió, hi ha un guany considerable per la resta de companyes que es trobaven sota altres convenis i que obtindran una millora a nivell de drets laborals.

Com a delegades de personal del CSSBCN per la CGT volem donar les gràcies a la presidència i a les diferents delegades del comitè d’empresa per treballar constructivament per aconseguir-ho. Tanmateix, tenim clar que aquesta adhesió es va desencallar, després de trobar-se anys congelada, quan vam presentar el mes de febrer des del nostre sindicat una reclamació per registre alertant que si no es signava l’adhesió durant les properes setmanes la CGT denunciaria de forma pública a l’empresa per ser còmplices de la bretxa salarial, amb polítiques institucionals i empresarials discriminatòries que afavorien la violència estructural i masclista cap a dones que intenten recompondre emocionalment i socialment altres dones, a més de fer-ho conjuntament amb una denúncia política que mencionaria també la injustícia retributiva en sous, pel que fa a diferents centres de treball i lligat a certes posicions i persones.

Durant el darrer any, hem posat a cada reunió del Comitè aquest punt, i fins i tot, vam anar al Parlament a denunciar i fer pública aquesta injusta política econòmica i laboral del Consorci.

En aquest sentit, des de la CGT valorem aquest acord com una millora important a nivell de drets laborals i econòmics per al conjunt de treballadores del CSSBCN que no es trobaven adherides al VI Conveni. Per això hi hem votat a favor a través d’una de les nostres delegades.

No obstant, malgrat aquesta victòria que suposa una millora substancial per desenes de treballadores de l’empresa, volem manifestar el nostre desacord al fet de no aplicar encara el Complement de Centre (com si tenen altres Centres de Treball) per les companyes de la Casa d’Acollida (VM), i molt especialment volem constatar el nostre rebuig al blindatge que ha fet l’empresa en l’acord per aplicar el VI Conveni, del Plus de Comandament dels Caps de Servei i de l’Adjunt de Gerència.

Uns Plusos de Comandament que suposen més de 120.000 € anuals i que al nostre entendre, són molt superiors al que estableix el Conveni i el que seria ètic per una empresa pública.

Per aquest motiu, sense posar mai en perill la votació global d’adhesió al VI Conveni de les treballadores afectades, però per mostrar el nostre desacord en aquest punt, hem emès una abstenció en el vot de la nostra segona delegada de la CGT.

Finalment, aprofitem aquest comunicat per avisar que no permetrem sota cap concepte cap tipus de retallada i que la combatrem durament, ja siguin retallades en forma d’amortitzacions de places i/o de privatització de serveis durant els propers mesos, en el marc de la dura crisi econòmica que s’acosta.

Ens agradaria poder fer assemblees a cada centre de treball per explicar la nostra posició, conèixer com us trobeu, i sobretot recollir les vostres demandes en un moment tan i tan complicat. Com que per ara, no és possible, posem a disposició un correu electrònic per recollir mancances, incompliments de Conveni, així com qualsevol denúncia que tingueu del vostre de Centre de treball, i on ho podeu denunciar també de forma anònima, si així us trobeu més còmodes: sectorsocialcgtconsorcibcn@gmail.com

Cuideu-vos molt

SECCIÓ SINDICAL DEL SECTOR SOCIAL CGT- CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS DE BARCELONA

sectorsocialcgtconsorcibcn@gmail.com

comunicat_blanco_1_.png