Telereunió del Comitè de prevenció de riscos laborals de CEB 5.5.20

1. Repartiment de material informàtic per l’alumnat.

Fins ara s’han estat preparant els equips i ara es comencen els lliuraments, no saben si des dels centres educatius o des dels CRPs.

2. Preinscripció.
En principi començaria telemàticament l’11 de maig, i hi haurà un altre període presencial per qui no ho ha pogut fer telemàticament Es farà als centres educatius i amb cita prèvia. Hi haurà 4 persones al centre, 2 de l’equip directiu o del claustre i 2 de personal administratiu i subalterns.
S’està redactant el protocol que ens faran arribar, i adquirint els EPIs, s’ha fet una comanda de 5000 mascaretes FP2, 5000 mascaretes quirúrgiques, 5000 guants i 140 mampares (es calcula 2 mampares per centre educatiu i 1 mampara per taula al Consorci.
Avui mateix han tingut reunió amb el Departament per concretar el protocol, que s’està redactant i s’enviarà abans a la part social.

3. Detecció de persones vulnerables.
Pel personal municipal hi ha la dificultat de comunicació atès que no tenim intranet i no hi ha forma fiable de posar-se en contacte amb el personal. De tota manera s’enviarà als correus que consten a la base de dades i als centres una explicació al respecte amb un formulari on s’haurà de contestar sí o no a algunes preguntes perquè el personal s’autoidentifiqui com a persones de risc, que no podrien incorporar-se al procés de preinscripció i tampoc més tard.
Un cop rebudes les respostes, la dra. Robert es posarà en contacte amb les persones que s’han autoidentificat com a personal de risc i es passarà un segon formulari i es determinarà quins informes mèdics són necessaris per justificar la situació de persona de risc.
Enviaran abans el text i formulari que s’enviarà al personal i a les direccions a la part social.

4. Retorn als centres educatius.
La CGT expressem la nostra sorpresa i por respecte a tornar als centres en la 1 fase de desconfinament com diu el real decret, del 0-6 i els centres d’educació especial, que podria ser cap al 26 de maig. I també la preocupació per les declaracions del conseller Bargalló que s’obriran els centres al juny on l’alumnat podrà anar de forma voluntària.

La part social considerem que és una temeritat i demanem que des del Consorci es faci pressió perquè la tornada no sigui fins al setembre, i prepara-la molt bé. També es demana que es facin tests serològics i informem que l’Ajuntament n’ha fet una comanda. Demanem que es tingui en compte i que en pugui haver pel personal del CEB.

Des de l’administració ens contesten que no saben res del tema i que fins que no surti cap resolució al respecte i rebin instruccions concretes no poden fer ni dir res.

La CGT insistim que també ens preocupa que si la tornada és només per alguns alumnes i s’han de continuar fent classes telemàtiques, com s’assumirà el doblament de feina. El professorat ja està sobresaturat amb les classes telemàtiques i expressen que hi dediquen moltes més hores que en les classes presencials. Demanem doncs, que quan es plantegin els protocols de tornada es tingui en compte la contractació de més personal per no sobrecarregar de feina els docents.

Adjuntem el comunicat de CGT Ensenyament pel que fa l’anunci del retorn a les aules per part del Conseller Bargalló.
La part social demana que es prevegi quin paper tindran els coordinadors de riscos i com es farà el seguiment de les mesures que s’imposin. També es demana que el pla de treball de prevenció de riscos inclogui la detecció de riscos específics en els centres.
L’administració ens diu que estan preparant el protocol de tornada als centres i que s’ho apunten.

La part social pregunta si les direccions dels centres hauran de preveure la compra d’EPIs, o si es farà de manera centralitzada.
L’administració diu que encara no ho saben i que ho traslladaran al departament corresponent.
La part social pregunta si hi ha algun tipus de coordinació amb les empreses privades per assegurar que les treballadores d’aquestes també estan protegides.
L’administració contesta que s’està coordinant amb el Departament i que s’afegirà un document referit a les empreses externes.
La part social pregunta com es cobriran les substitucions de les persones de risc del PAS atès que les borses estan exhaurides.
L’administració contesta que creuen que la borsa de subalterns existents cobrirà les necessitats i que han de parlar amb l’Ajuntament per la borsa d’auxiliars administratius.

La part social demanem que es transmeti algun tipus de missatge de calma i assegurant que el primer serà la salut, perquè els docents estan molt preocupats per l’anunci del retorn a les escoles al juny.
L’administració contesta que és difícil arribar a tothom pel tema de no tenir intranet.
La CGT proposem que es publiqui al web del Consorci.
L’administració diu que és difícil transmetre cap missatge quan no saben exactament què passarà.

Adjuntem documents oficials sobre preinscripció i matrícula