Comunicat sindical unitari: demanem concurs de trasllats a les Escoles Bressol de l’Ajuntament de Bcn

El passat 25 de Maig l’Administració va comunicar a la part social que enguany no es durà a terme el concurs de trasllats d’educadores i mestres d’escola Bressol.

Tota la part social, CCOO, CSIF, UGT i CGT de manera unitària vam deixar constància a la Mesa General que no estàvem d’acord amb aquesta decisió.

El dimecres 31 de Maig, vam registrar una instància manifestant la nostra oposició a la comunicació per part de l’administració pública de no fer concurs de trasllats. A la instància manifestem l’incompliment de conveni que regula que bianualment es convocaran concursos de trasllats per al personal educador de les escoles bressol; que l’últim concurs de trasllats es va fer en 2021, per tant, aquest curs 2023 s’ha de fer efectiva la mobilitat.. I que, a les Meses de Negociació de l’Oferta Pública de les bases d’estabilització de la plantilla es va pactar que, previ a la consolidació dels funcionaris interins, es faria un concurs de trasllat per les educadores i mestres d’Escola Bressol.

Per aquest motiu hem demanat que es convoqui el concurs de trasllats d’Educadores i Mestres D’escola Bressol de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona per proveir llocs de treball vacants d’educadora i mestre d’escola bressol i espais familiars de l’institut Municipal d’Educació, curs 2023-2024.

No volem que enfrontin els drets de les interines amb els de les funcionàries, es pot dur a terme d’una manera justa per totes. Sabem que hi ha vacants que no estaran cobertes en el procés d’estabilització; així com jubilacions, escoles i espais familiars de nova obertura, tanmateix, creiem que s’hauria de començar a contemplar l’opció de fer permutes entre funcionàries perquè, un cop passat el procés d’estabilització, aquesta serà l’única manera de fer mobilitat, dret que està recollit en el nostre conveni i que lluitarem per no perdre’l.

Adjuntem la instància presentada a l’Ajuntament de Barcelona