[Comunicat] Tornem a les aules en plena nova onada de contagis altra cop sota mínims

Poc abans de les vacances d’hivern, ja teníem tots els indicis (tant pel que es vivia als centres, com l’imparable creixement de les dades de contagis) que la tornada als centres educatius podria ser caòtica i desbordant; i que novament seríem les docents, les educadores i el conjunt de la comunitat educativa qui s’enfrontés amb esforç a la nova situació excepcional. Tal com podem comprovar aquest primers dies de trimestre, així ha estat.  Les administracions públiques tornen a improvisar mesures amb poques hores d’antelació i sense els recursos necessaris que s’hi haurien de posar per a què els centres puguin oferir un servei educatiu segur i de qualitat per a infants i joves, a escoles i instituts, res més lluny de la realitat. A més a més, es torna a informar a la comunitat educativa dels nous protocols a través dels mitjans de comunicació, el Departament d’Educació fa silenci informatiu, per enèsima vegada.  

En aquesta nova onada de contagis s’evidencia la política restrictiva i la manca d’inversió pública, davant la qual la CGT, des de l’inici de la pandèmia,  ha impulsat mobilitzacions per tal d’intentar revertir-la. Ens estan passant factura totes les retallades i la falta d’inversió a les administracions públiques (Sanitat i Educació), i és per això que seguim reivindicant més mesures i recursos com:  reducció ràtios, increment plantilla  per atenció a grups reduïts, personal sanitari, mascaretes, entre d’altres. 

La Generalitat i el govern de l’Estat espanyol actuen amb mesures que poden maquillar les estadístiques però que no aporten cap mena de solució per frenar l’empitjorament evident de la crisi sanitària. Per una banda, les reduccions dels dies de quarantena, que  donen una falsa aparença de normalitat, menys nombre de contagis i  menys baixes a les empreses. Però la realitat s’imposa, i es manté el bloqueig dels serveis mèdics i assistencials dels CAP, fent-los cada vegada més inaccessibles per a moltes persones,  es continua sense facilitar proves PCR  i manca estoc en les proves de Test d’Antígens Ràpids (TAR), de les quals en depenen els confinaments de grups afectats.   I d’altra banda l’increment del nombre de positius a 5 o al 20% per determinar el confinament d’un grup, podrà comportar un desdoblament per entendre tant als infants que estan a l’aula com als que quedin a casa, tot plegat, sense incrementar la plantilla de docents, i per tant  sobrecarregant més encara a  les treballadores del centre.

A la preocupació de les famílies per la salut dels infants s’afegeixen les dificultats que es  troben per a què les empreses facilitin la conciliació laboral i familiar en els casos d’atenció a  cohabitants o persones en risc,

Per tot això des de CGT exigim als diferents governs i especialment al Departament d’Educació :

  • Reducció de les ràtios i increment de personal docent i de suport per poder desdoblar grups, garantir distàncies, i un bon funcionament a les aules i als centres escolars. 
  • La dotació del personal necessari tant per cobrir les substitucions des del primer dia com les necessàries per atendre els grups confinats total o parcialment.
  • EPIs respiratoris suficients per al conjunt de treballadors i treballadores dels centres educatius. Subministrament generalitzat de mascaretes FFP2, gels hidroalcohòlics, mesuradors de la qualitat de l’aire, etc.
  • Implementació de la ventilació mecànica als centres educatius.
  • Gratuïtat dels test d’antígens i PCR.
  • Seguiment dels protocols sanitaris als centres. Posada en marxa efectiva dels comitès de seguretat i salut.
  • Permís retribuït per les treballadores del sector privat en situació d’aïllament per contacte estret i per cura de fills/es i familiars en aquesta situació.
  • Increment de la inversió en el sistema sanitari públic, revertint les grans retallades del 2008 que van deteriorar fins al límit el Sistema de Sanitat Públic Català.

Gener 2022 – CGT Ensenyament