Sobre la compactació de la reducció de jornada i la circular 4/2019 de 7 de juny de l’IMEB

Al 2019 l’IMEB publicava la circular que sostreia el dret a compactar la jornada laboral en 3 o 4 dies per les educadores bressol amb reducció de jornada per cura.

Aleshores vam registrar instància demanant la retirada d’aquesta circular doncs incompleix l’annex del conveni de l’IMEB i el dret a decidir el tipus de jornada per conciliació familiar. La resposta que vam rebre va ser negativa. VEURE INSTÀNCIA I RESPOSTA

L’ajuntament de Barcelona es publicita com a feminista però per la porta del darrere suprimeix drets adquirits que afecten la conciliació familiar, que de moment, encara afecta majoritàriament les dones.

Per això seguim insistint. Hem registrat una nova instància demanant de nou la retirada de la circular 4/2019 del 7 juny i plantejarem la qüestió a la comissió d’igualtat de l’ajuntament.