2 d’abril. Que no ens retallin la llengua. Escola pública i en català

La immersió lingüística en català ha estat des dels seus orígens, a Santa Coloma de  Gramenet, un model de referència de l’escola catalana. El model es basa en principis  pedagògics, permet el ple domini competencial tant del català com del castellà, cerca  la no segregació per motiu de llengua, així com la cohesió social, i ha comptat amb  un ampli consens social i polític. 

Fa setmanes, es feia pública la sentència ferma del TSJC que estableix un mínim del  25% del castellà a les aules, donant dos mesos a la Generalitat per a implementar-la,  termini que acaba aquesta setmana. Un cop més, la maquinària judicial de l’Estat  s’imposa sobre la voluntat del poble català. 

Fa pocs dies, ERC, Junts, PSC i Comuns, van presentar una proposició per modificar  la Llei de Política Lingüística amb l’objectiu d’aplicar la sentència del TSJC, donant al  castellà rang de vehicular i traslladant als centres la competència per determinar  percentatges de cada llengua segons la seva “realitat sociolingüística”. 

Les entitats sotasignants considerem que aquesta proposta suposa el punt final al  model d’immersió, que ja ha estat progressivament desmantellat des de fa anys i que  trasllada la responsabilitat als equips directius, desprotegint els docents de possibles  denúncies o pressions, i sobretot, que no compta amb el consens necessari entre la  comunitat educativa. 

És per això que reclamem la retirada de la proposició, l’obertura d’un debat ampli amb  el conjunt dels agents socials: professionals de l’educació, famílies i estudiants, per  consensuar amb aquests el futur del model lingüístic, que ha de basar-se en el català  com a llengua vehicular, ha de comptar amb els recursos suficients, especialment de  suport a l’alumnat com ho són les aules d’acollida i continuar garantint la cohesió  social i la pervivència de la llengua. 

Amb aquesta finalitat, convoquem tota la societat catalana a una manifestació  multitudinària aquest dissabte, 2 d’abril, a les 18h a Plaça Sant Jaume, per anar fins  al Parlament i fer sentir la nostra veu en defensa de l’escola en català.  

Per blindar la immersió lingüística i per reforçar els recursos d’acollida! Contra la segregació per motiu de llengua i contra la judicialització de l’escola! Retireu la proposició, consensueu amb la comunitat educativa!