Comunicat: Vaga Estudiantil 15 de maig. Contra el genocidi del poble palestí.

En motiu de la convocatòria de la VAGA ESTUDIANTIL de 15 de maig, CONTRA EL GENOCIDI DEL POBLE PALESTÍ, des de CGT volem recordar a totes les direccions d’Instituts de Secundària de Catalunya i a la resta del cos docent l’inalienable DRET A VAGA de les estudiants. Aquest dret a vaga es concreta en el concepte de NO ASSISTÈNCIA COL·LECTIVA de l’alumnat i parteix de drets fonamentals com ho són el dret a reunió, el dret a organització, el dret de participació i el dret d’expressió.

En el nostre ordenament normatiu el trobem recollit a la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, Reguladora del Dret a l’Educació: “les decisions col·lectives que adoptin els alumnes, a partir del tercer curs de l’educació secundària obligatòria, amb respecte a l’assistència a classe no tindran consideració de faltes de conducta ni seran objecte de sanció, quan aquestes hagin estat resultat de l’exercici del dret de reunió i siguin comunicades prèviament a la direcció del centre”. Aquesta idea es reafirma en el desenvolupament normatiu català tant al DECRET 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya en el seu Article 32, com en el DECRET 102/2010 de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius a l’Article 24.2.

Des de CGT Ensenyament volem recordar que la NO ASSISTÈNCIA COL·LECTIVA és un dret col.lectiu que s’exerceix individualment. 

Per tant:

1.- Qualsevol alumne podrà exercir-lo.

2.- Que els únics requeriments són, que la convocatòria sigui fruit d’una reunió de com a mínim 2 persones i que es comuniqui a la Direcció del centre, sense limitació temporal.

3.-Que l’alumnat que secundi la Vaga i tingui una avaluació aquell dia té dret a ser avaluat en igualtat de condicions que la resta.

Des de CGT creiem fermament en l’acompanyament actiu al nostre alumnat en l’exercici de les seves llibertats socials i polítiques. I encoratgem a tot el cos docent a acompanyar-los en aquest procès maduratiu, en el marc d’una acció tutorial transversal i compartida per tal d’educar-los en l’exercici dels seus drets des de la responsabilitat a què van lligats.

Per tot el que hem exposat volem deixar clar que no ens mostrarem indiferents davant de qualsevol coerció als drets de l’alumnat i que prendrem les mesures oportunes.

Per últim, volem deixar palés que hem detectat reiterades vulneracions d’aquest dret per part d’algunes direccions en les diferents convocatòries estudiantils d’aquest curs, fet que considerem d’una extrema gravetat , ja que implica transmetre a l’alumnat que l’administració està per sobre dels seus drets i que pot vulnerar-los impunement. Davant d’aquestes pràctiques abusives la CGT actuarem amb la màxima contundència.

Perquè la solidaritat és la nostra millor arma!

Visca la lluita del poble Palestí!