LA COMUNITAT EDUCATIVA EXIGIM MOLTA MÉS INVERSIÓ I MESURES CONSENSUADES I COHERENTS EN DEFENSA DE L’EDUCACIÓ PÚBLICA

Famílies i treballadores fa anys que denunciem el deteriorament del sistema educatiu català, fruit d’una greu manca d’inversió cronificada i d’una manca d’estratègia consensuada amb la comunitat educativa. Tot i les múltiples queixes i advertències, no ha estat fins que s’han fet públics els resultats del darrer informe PISA, que el Departament d’Educació, empès per la pressió mediàtica i social, ha decidit reaccionar.

De nou, però, la proposta del Departament d’Educació s’ha fet d’esquena a la comunitat educativa, optant per la creació d’un “grup d’experts” en el que s’ha vetat explícitament la participació de les principals organitzacions representatives de les famílies i de les professionals de l’educació.

Amb això constatem, doncs, que el que havia de ser un Departament d’Educació renovat que apareixia amb l’exigència de fer pinya i amb la promesa de reconstruir el vincle amb la comunitat educativa, s’ha acabat convertint en la continuïtat d’una conselleria que menysprea i ignora el coneixement, l’experiència i la trajectòria d’aquesta comunitat. 

En aquest context, coincidint amb el procés de matriculació per al curs vinent, creiem que és necessari fer polítiques que prestigiïn l’educació pública i la posin al centre. Aquestes només es poden desenvolupar en la xarxa pública tal com està passant a països del nostre entorn que han vist com aplicant aquestes polítiques ha millorat considerablement els seus resultats educatius.

Davant d’aquest nou intent d’excloure’ns del debat educatiu, persistint en la manca democràtica, les principals representants de les famílies i professionals de l’educació reforcem les nostres aliances per reclamar funcionaments més democràtics als centres educatius i una aposta ferma pel sistema educatiu públic i de qualitat.

Per això, les entitats sotasignades, com a part essencial de la comunitat educativa, exigim al Departament d’Educació:

1. Impulsar una aposta de país per una educació pública de qualitat:

 • Assolir una inversió del 6% del PIB als pròxims pressupostos destinats a enfortir l’educació pública.
 • Millora de les condicions laborals i salarials (com a mínim fins a revertir la pèrdua de poder adquisitiu dels darrers quinze anys).
 • Equiparar l’horari escolar de la xarxa concertada a l’horari escolar de la xarxa pública. 
 • Acabar amb el copagament del sistema educatiu per part de les famílies.

2. Desplegar el Decret d’Educació Inclusiva:

 • Reducció de les ràtios a tots els nivells educatius, incrementant les plantilles docents i garantint la codocència/desdoblaments.
 • Millorar l’atenció a l’alumnat i les famílies nouvingudes.
 • Reforçar el marc horari per a l’acció tutorial i l’orientació educativa.
 • Garantir els espais i les hores necessàries per a la coordinació entre docents i especialistes.
 • Destinar professionals especialitzats en atenció a la diversitat a tots els centres,  incrementant la plantilla del personal d’atenció educativa i incrementant plantilla de personal especialista que atén l’alumnat que presenta necessitats educatives específiques a tots els centres.
 • Internalització dels serveis d’atenció educativa, per acabar amb la precarització i la fragmentació del servei. 

3. Desenvolupar la normativa, mesures i recursos necessaris per a garantir els drets de l’alumnat en l’àmbit digital:

 • Avaluar el procés de digitalització dels centres educatius que s’ha dut a terme els darrers anys.
 • Regular l’ús de totes les pantalles.
 • Oferir alternatives de codi lliure als centres educatius per reduir l’ús d’eines de grans corporacions tecnològiques.

4. Combatre la segregació escolar de forma estructural, abordant directament les causes que la provoquen:

 • Acabar amb la doble xarxa educativa i apostar per una única xarxa integral i universal pública.
 • No es pot tancar grups de l’escola pública en un territori si no s’eliminen les places concertades corresponents.
 • Revisar completament el Pacte contra la Segregació i valorar l’impacte que ha tingut en la distribució de l’alumnat amb NESE.

5. Combatre l’Abandonament Escolar Prematur:

 • Assegurar la cobertura d’un servei de menjador escolar públic, gratuït i universal, com a mínim, a totes les etapes educatives obligatòries.
 • Garantir una oferta educativa post-obligatòria suficient a zones socioeconòmiques desfavorides. 

6. Democratitzar el sistema i els centres educatius:

 • Revisar els efectes de la LEC i derogar els decrets que han reduït o limitat els espais de participació en els centres (Decret de Plantilles i Decret de Direccions).
 • Recuperar el poder decisori dels claustres i Consells Escolars de Centre.
 • Estabilitzar a totes les treballadores que es troben la situació de frau de llei.
 • Aplicar mesures de transparència al Departament d’Educació que garanteixi, entre d’altres, el destí de cada partida del pressupost educatiu.
 • Garantir la immersió lingüística al 100% en tots els centres.

7. Impulsar una comissió interdepartamental per combatre la pobresa infantil a Catalunya:

 • Elaborar un Pla de Xoc amb mesures integrals per a la reducció de l’índex de pobresa infantil.

Demanem al Departament d’Educació una reunió multilateral al més aviat possible per tal d’establir un pla de treball en el qual es puguin tirar endavant aquestes propostes que tenen per objectiu produir canvis estructurals en el sistema educatiu. Mentrestant encoratgem a la comunitat educativa i al conjunt de la societat a defensar l’educació pública matriculant-hi els seus infants així com participant en els actes que puguem convocar pròximament.