Concurs de canvi de destinació per al personal laboral fix

Categories de les places que es convoquen:

– B Educador/a de llars d’infants

– C1 Tècnic/a especialista en educació infantil

– D1 Oficial de 1a – cuiner/a

– D1 Oficial de 1a – manteniment

– D2 Ajudant/a de cuina-netejador/a

Places a funcionaritzar (només per a personal laboral fix de categories a funcionaritzar):

– B Diplomat/ada en treball social

– D2 Personal de serveis especialitzats-ordenança

– E Subaltern/a.