[Concurs de mèrits docent] Com reclamar

Termini de reclamacions fins al 7 de març de 2023

S’amplia el termini per presentar reclamació a la valoració provisional dels mèrits del concurs excepcional de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent, fins al 8 de març.

Primer de tot, MOLTA CALMA, perquè un cop es “Tramita la reclamació” ja NO la pots modificar. 

Es reclama des de l’aplicatiu del Concurs de Mèrits entrant al teu espai personal. https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/ingres-acces-cossos-docents/concurs-merits/

Si tens consultes ens les pots fer arribar, i també, pots consultar al Departament: estabilitzaciodocent.educacio@gencat.cat

Per cada apartat o subapartat no reconegut com a mèrit, tens l’opció d’adjuntar la documentació que validi el mèrit que vols que et reconeguin. Adjunta el fitxer i assegura’t que es veu tot el document correctament. 

A més de la documentació que et demanen per a justificar el mèrit que has de reclamar, pots afegir més documentació clicant al símbol “+” de cada apartat on et donen l’opció de reclamar. Per tant, si tens documents que vulguis afegir a part dels que vas posar a la sol·licitud inicial, pots adjuntar-los aquí. Atenció però, perquè això no significa que t’acabin puntuant aquests documents en la baremació final.

A part d’adjuntar els documents oficials que et demanen, recomanem que s’adjunti també un document Word (passat a PDF) on expliquis la situació en què et trobes i per quins motius reclames. D’aquesta manera el tribunal també tindrà un escrit amb la informació que els vulguis fer arribar. 

Un cop tinguis tots els documents entrats, t’hagis assegurat que són de qualitat i que no et manca presentar res més, clica: Tramitar la sol·licitud. 

A més a més, et recomanem que facis una petició genèrica amb tots els documents aportats a l’aplicatiu de la reclamació, per tal que aquests quedin entrats al Departament d’Educació via registre i de manera oficial. 

Petició genèrica

La petició genèrica ha d’anar dirigida al Departament d’Educació i s’ha de resumir molt. El format de la petició genèrica compta amb els següents apartats: assumpte/exposo/sol·licito. Proposta per presentar la petició genèrica: 

Assumpte: al·legacions concurs excepcional de mèrits EDU/2563/22 de 16 d’agost.  

Exposo: que s’ha publicat la valoració provisional dels mèrits i dins el termini conferit formulo les al·legacions. 

Sol·licito: que es tinguin per formulades les al·legacions de la següent sol·licitud [número de sol·licitud] (aquest número apareix a l’aplicatiu de reclamació del concurs de mèrits) 

*A l’apartat de documents adjunts, aportar un document pdf amb l’exposició del cas particular i dels mèrits que cal revisar. I en un segon adjunt, la documentació que cal aportar (tota junta en el mateix document, ja que només es poden aportar 2 pdf en total). 

Estem fent un recull de casos per presentar una impugnació col·lectiva amb totes les reclamacions que puguem adjuntar.

Si vols aportar informació del teu cas, envia’ns una còpia de la teva reclamació al correu cgtensejuridica@gmail.com per tal de tenir el màxim de casos i informació al respecte. 

Finalment, molts ànims i esperem que et puntuïn tot allò que hagis pogut reclamar. 

LES QUE HI SOM ENS QUEDEM!