Concurs de mèrits per seleccionar el director o la directora de diversos centres docents públics