Concurs de trasllats centres municipals de BCN

Avui 25 d’abril s’han publicat esmenes a la Gaseta Municipal respecte les places del concurs de trallats.

VEGEU LA GASETA DEL 25 D’ABRIL

Avui 13 d’abril s’ha publicat a la Gaseta Municipal el concurs de trasllats docent dels centres municipals de Barcelona.

Sol·licituds

  • Terminis de presentació de sol·licituds:

15 dies naturals, fins 28/4/3.

Adreçada a:

Organisme: Departament d’Educació Destinatari: Lourdes Giménez Jarne
Organisme: Departament d’Educació Visualitzador: Miguel Pérez González

Places ofertades

SECUNDÀRIA

Institut Caterina Albert
3 Anglès
1 Economia
2 Biologia i geologia
1 Filosofia
2 Francès
3 Llengua i literatura catalana
2 Llengua i literatura castellana
3 Tecnologia
Institut Josep Serrat i Bonastre
2 Anglès
3 Llengua i literatura catalana
2 Llengua i literatura castellana
1 Filosofia
1 Dibuix (tècnic)
1 Educació física
1 Economia
1 Biologia
2 Geografia i història
Institut Bosc de Montjuïc
1 Llengua i literatura catalana
1 Llengua i literatura castellana
1 Geografia i història
1 Dibuix
2 Matemàtiques
1 Tecnologia
Institut Anna Gironella de Mundet
2 Anglès
1 Llengua i literatura castellana
1 llengua i literatura catalana
1 Cultura clàssica
1 Dibuix
1 Francès
2 Geografia i història
1 Matemàtiques
2 Tecnologia
2 Orientació educativa
2 505 – Formació i orientació laboral
Institut Rubió i Tudurí
1 Anglès
Institut Narcís Monturiol
1 505 Formació i orientació laboral
Institut Lluïsa Cura
1 501 Administració d’empreses
ESCOLES D’ART
Escola Massana
1 Anglès
1 Llengua i literatura catalana
1 707 – Dibuix i color
1 722 – Mitjans informàtics
Escola d’Art La Industrial
2 Anglès
1 707 – Dibuix i color
1 722 – Mitjans informàtics
ESCOLES D’ADULTS
La Pau
Àmbit social: 1 plaça compartida amb CFA Francesc Layret (inclou matèries relacionades amb
competències lingüístiques i digitals als Mòduls d’ensenyaments Integrats de Joves
Nouvinguts).
Francesc Layret
Àmbit de comunicació: 1 Llengua i literatura castellana (haurà d’acreditar coneixements
superiors de llengua catalana mitjançant la possessió del certificat de nivell superior de català
C2 o d’una titulació equivalent reconeguda oficialment i coneixements suficients de la llengua
anglesa mitjançant la possessió del certificat de nivell B2 d’anglès o d’una titulació equivalent
reconeguda oficialment.)
Àmbit de comunicació: 2 Llengua i literatura catalana (haurà d’acreditar coneixements
suficients de la llengua anglesa mitjançant la possessió del certificat de nivell B2 d’anglès o
d’una titulació equivalent reconeguda oficialment.)
Can Batlló
Àmbit científic i tecnològic: 1 Física i química (imparteix assignatures de física, dibuix tècnic,
art i tecnologia)
Àmbit científic i tecnològic: 1 Economia (imparteix assignatures d’estadística i economia)
Àmbit de socials: 1 Geografia i història
CENTRES D’EDUCACIÓ ESPECIAL
CEE Vil·lajoana
6 Orientació Educativa (Psicologia clínica)
CEE Pont del Dragó
1 Dibuix
2 501 – Administració d’empreses

INFANTIL I PRIMÀRIA

Arc Iris
1 Infantil
2 Primària
Bàrkeno
3 Infantil
1 Primària
1 Educació física
Escola del Bosc
1 Infantil
1 Primària
1 Anglès
1 Música
Casas
3 Infantil
1 Primària
1 Pedagogia terapèutica
Els Pins
1 Primària
Escola del Mar
2 Primària
Ignasi Iglesias
3 Infantil
2 Primària
1 Música
Parc del Guinardó
2 Primària
1 Música
1 Pedagogia terapèutica
Patronat Domènech
1 Infantil
1 Educació física
1 Música
Pau Vila
2 Primària
1 Música
Reina Violant
1 Infantil
1 Primària
Tres Pins
1 Infantil
1 Primària
1 Audició i llenguatge
Turó Blau
3 Infantil
ESCOLES D’EDUCACIÓ ESPECIAL
La Ginesta
6 Pedagogia terapèutica
Vil·lajoana
1 Pedagogia terapèutica

Bases